Ðức Thánh Cha tuyên bố

mở Văn khố triều đại Ðức Piô 12

 

Ðức Thánh Cha tuyên bố mở Văn khố triều đại Ðức Piô 12.

G. Trần Ðức Anh OP

Vatican (Vat. 4-03-2019) - Ðức Thánh Cha Phanxicô loan báo: Văn khố Tòa Thánh, triều đại Ðức Giáo Hoàng Piô 12, sẽ được mở từ ngày 2 tháng 3 năm 2020, cho các học giả nghiên cứu.

Ðức Thánh Cha thông báo như trên trong buổi tiếp kiến sáng hôm 4 tháng 3 năm 2019, dành cho 75 người thuộc ban giám đốc, các nhân viên và cộng tác viên Văn khố mật của Vatican, đứng đầu là Tổng Giám Mục José Tolentino de Mendoca, người Bồ đào nha, Thư Viện trưởng Vatican.

Ðức Thánh Cha cũng cám ơn các chuyên gia và nhân viên Văn khố mật Vatican đã làm việc vất vả trong 12 năm qua để chuẩn bị cho việc mở văn khố vừa nói.

Mong ước từ lâu của nhiều học giả

Từ lâu các học giả, đặc biệt là người Do thái, vẫn yêu cầu Tòa Thánh mở văn khố cho các học giả nghiên cứu. Họ đặc biệt quan tâm đến vai trò của Ðức Giáo Hoàng Piô 12 trong cuộc bách hại của Ðức quốc xã đối với người Do thái.

Theo thông lệ, việc mở Văn khố Tòa Thánh được tiến hành theo từng triều đại Giáo Hoàng. Văn khố triều đại Ðức Giáo Hoàng Piô 11 từ năm 1922 đến 1939, được mở ra hồi năm 2006 và do ý muốn của Ðức Giáo Hoàng Biển Ðức 16, người ta đã bắt đầu làm việc để chuẩn bị cho việc mở Văn khố Tòa Thánh, triều đại Ðức Piô 12 từ năm 1939 đến 1958.

Giáo Hội không sợ lịch sử

Trong buổi tiếp kiến, Ðức Thánh Cha cũng nói rằng: "Giáo Hội không sợ lịch sử, trái lại Giáo Hội yêu mến lịch sử và muốn yêu mến hơn nữa. Vì thế với cùng lòng tín nhiệm của các vị Tiền Nhiệm, tôi mở và ủy thác cho các nhà nghiên cứu gia sản tài liệu này."

Ðiều kiện để làm đơn xin nghiên cứu Văn Khố Vatican

Ðức Cha Sergio Pagano, Giám đốc Văn khố mật của Vatican, cho biết việc nghiên cứu tại Văn khố là điều miễn phí, được mở cho các học giả có điều kiện cần thiết, quan tâm thực hiện những nghiên cứu khoa học. Họ phải có ít là bằng cao học chuyên môn (5 năm), hoặc các bằng cấp đại học tương đương. Ðối với các giáo sĩ, cần có bằng cao học hoặc tiến sĩ. (Rei 4-3-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page