Giáo phận đầu tiên tại Ðức

muốn giảm lương linh mục lạm dụng

 

Giáo phận đầu tiên tại Ðức muốn giảm lương linh mục lạm dụng.

G. Trần Ðức Anh OP

Osnarbrueck (Vat. 2-03-2019) - Osnarbrueck, Giáo phận đầu tiên tại Ðức, muốn cắt giảm lương Linh Mục nào phạm tội lạm dụng tính dục nặng.

Hôm 28 tháng 2 năm 2019, Hermann Haarmann, Phát ngôn viên của giáo phận Osnarbrueck, cho biết Linh Mục nào ở trong trường hợp vừa nói có thể bị giảm lương tháng 1,000 Euro. Tuy nhiên, giáo phận còn đang kiểm chứng xem biện pháp này có hợp luật hay không. Hình phạt này sẽ được áp dụng nếu đương sự không bị trục xuất khỏi hàng giáo sĩ. Sự cắt giảm lương như thế sẽ được áp dụng cho Linh Mục bị nhìn nhận là phạm tội lạm dụng, dù đó là Linh Mục đang hoạt động hay là Linh Mục về hưu.

Haarmann cho biết khoảng 1 ngàn Euro còn lại trong lương tháng, Linh Mục ấy phải dùng để trang trải những phí tổn thông thường như trả tiền bảo hiểm y tế, hoặc tiền thuê nhà. Ðương sự còn lại tiền trợ cấp xã hội.

Biện pháp cho đến nay

Cho đến nay, khi một Linh Mục có lỗi mà không bị trục xuất khỏi hàng giáo sĩ, thì Giám Mục giáo phận chỉ có thể áp dụng một số biện pháp chế tài như cấm không được cử hành các lễ nghi công cộng, hoặc không được xuất hiện như một đại diện của Giáo Hội.

Linh Mục đầu tiên bị biện pháp chế tài mới

Ðức Cha Franz-Joseph Bode, đương kim Giám Mục giáo phận Osnarbrueck, đã áp dụng các biện pháp đó đối với 1 Linh Mục 85 tuổi từ Marzen. Linh Mục này đã lạm dụng ít nhất 16 trẻ vị thành niên trong khoảng thời gian từ thập niên 1970 đến 1990 trong 4 giáo xứ ở Osnarbrueck và Emsland. Linh Mục đó đã nhìn nhận một phần trong các tội nay đã quá thời hiệu và không thể bị truy tố theo pháp luật.

Hồi tháng 12 năm 2018, khi số nạn nhân của Linh Mục ấy được biết lên tới 3 người, Ðức Cha Bode đã xin Bộ giáo lý đức tin trục xuất Linh Mục ấy khỏi hàng giáo sĩ, nhưng Tòa Thánh từ khước. Với thời gian tội trạng đương sự mà người ta được biết trở nên trầm trọng hơn, Ðức Cha Bode tái thỉnh cầu Tòa Thánh và đang chờ được trả lời.

Phát ngôn viên Haarman cho biết trong trường hợp bị can bị trục xuất khỏi hàng giáo sĩ, việc trả lương của giáo phận cho đương sự sẽ bị ngưng. (KNA 28-2-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page