Ðức Thánh Cha gặp đoàn đại biểu

quốc hội vương quốc Monaco

 

Ðức Thánh Cha gặp đoàn đại biểu quốc hội vương quốc Monaco.

Trần Ðức Anh, OP

Vatican (Vat. 2-02-2019) - Lúc 11h30 ngày 2 tháng 2 năm 2019, Ðức Thánh Cha Phanxicô gặp 40 đại biểu quốc hội vương quốc Monaco.

Trong diễn văn, Ðức Thánh Cha nhắc lại sứ điệp Ngày Thế giới Hoà bình nhấn mạnh đến sự cần thiết của một nền chính trị tốt, rằng việc phục vụ cộng đồng nhân loại là cách thế căn bản để xây dựng đời sống công dân và các công trình của con người. Vì thế, cần làm việc không ngơi nghỉ vì những lợi ích chung, tôn trọng giá trị và phẩm giá của mỗi con người.

Kế đến, Ðức Thánh Cha nhắc đến việc bảo vệ môi trường, cách riêng với Hội Alberto II của Monaco, vì ngày nay, con người đang đối diện với thách đố về khí hậu nóng dần lên. Vì thế cần có sự hợp tác giữa chính quyền, giáo hội và xã hội để phát triển những sáng kiến cần thiết cho việc bảo vệ môi trường.

Như mọi bài diễn văn, Ðức Thánh Cha luôn kết thúc với câu: "xin đừng quên cầu nguyện cho tôi!"

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page