Ðức Thánh Cha nhận đơn từ chức

của Ðức Cha Lorensô Chu Văn Minh

 

Ðức Thánh Cha nhận đơn từ chức của Ðức Cha Lorensô Chu Văn Minh.

G. Trần Ðức Anh OP


Ðức Thánh Cha nhận đơn từ chức của Ðức Cha Lorensô Chu Văn Minh.


Vatican (Vat. 26-01-2019) - Ngày 26 tháng 1 năm 2019, Phòng Báo Chí Tòa Thánh thông báo: Ðức Thánh Cha Phanxicô đã nhận đơn từ chức của Ðức Cha Lorensô Chu Văn Minh, Giám Mục hiệu tòa Tinisa Numidia, Phụ tá Tổng giáo phận Hà Nội.

Ðức Cha Chu Văn Minh năm nay 76 tuổi, sinh ngày 27 tháng 12 năm 1943 tại Nam Tổng giáo phận Hà Nội. Vì hoàn cảnh, trong thời gian dài, ngài không được tiếp tục theo đuổi con đường ơn gọi đã bắt đầu từ tiểu chủng viện. Trong 20 năm trời ngài làm nghề hớt tóc để sinh sống. Năm 1992, thầy Minh được trở lại chủng viện và được Ðức Hồng Y Phaolô Phạm đình Tụng truyền chức Linh Mục ngày 10 tháng 6 năm 1994 khi đã 51 tuổi.

Cha Chu Văn Minh du học Roma trong 5 năm và đậu tiến sĩ Thần Học năm 2000 tại Ðại học Giáo Hoàng Urbaniana với luận án tựa đề "Ðối thoại giữa người Công Giáo và Phật Giáo: dưới ánh sáng giáo huấn của Hội Thánh về đối thoại liên tôn" (Dialogo tra cattolici e budhisti: alla luce dell'insegnamento della Chiesa sul dialogo interreligioso).

Trở về nước, Cha Chu Văn Minh làm giáo sư, Phó Giám đốc, rồi Giám đốc Ðại Chủng viện Hà Nội từ năm 2005 và 3 năm sau, cha được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám Mục Phụ Tá Tổng giáo phận Hà Nội ngày 15 tháng 10 năm 2008 và thụ phong ngày 5 tháng 12 năm 2008 với khẩu hiệu Giám Mục là "Phục vụ trong Ðức Ái".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page