Ý Cầu Nguyện Tháng 1 - 2019:

Người Trẻ và Mẫu Gương của Ðức Maria

 

Ý Cầu Nguyện Tháng 1 - 2019: Người Trẻ và Mẫu Gương của Ðức Maria.

Trần Ðỉnh, SJ

Vatican (Vat. 8-01-2019) - Hướng về Panama và học theo mẫu gương của Ðức Maria.

Nơi Ðức Nữ Trinh Maria, những người trẻ các bạn có một lý do để vui mừng và có một nguồn khởi hứng.[1]

Hãy tận dụng Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Panama, để chiêm ngắm Chúa Ki-tô cùng với Ðức Maria. Mỗi người chúng ta, bằng ngôn ngữ của mình, sẽ cùng nhau lần chuỗi để cầu nguyện cho hoà bình. Và hãy nài xin sức mạnh để ước mơ và để lao tác vì hoà bình. [2]

Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người trẻ, đặc biệt là trong vùng Châu Mỹ Latinh, biết noi theo mẫu gương của Ðức Maria và đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa, để chia sẻ niềm vui Tin Mừng cho thế giới.[3]

- - - - - - - - - -

[1] Công Hội các Giám Mục Châu Mỹ Latinh và Caribe lần thứ III. "Ðức Maria là một lý do để vui mừng và là một nguồn khởi hứng, bởi Mẹ là ngôi sao dẫn đường cho công cuộc Loan Báo Tin Mừng và là Mẹ của những dân tộc Châu Mỹ Latinh." (Puebla, Conclusions 168). http://www.celam.org/doc_conferencias/Documento_Conclusivo_Puebla.pdf

[2] Chuyến tông du của Ðức Thánh Cha Phanxicô tại Colombia. Phép lành cho các tín hữu. Thứ năm, 7 tháng 9 năm 2017. https://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2017/september/documents/papa-francesco_20170907_viaggioapostolico-colombia-fedeli.html

[3] Ý cầu nguyện của Ðức Thánh Cha tháng 1 năm 2019, được giao phó cho Mạng Lưới Cầu Nguyện của Ðức Thánh Cha.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page