Tường Thuật Chuyến Viếng Thăm

của Ðức Thánh Cha Phanxicô

tại San Giovanni Rotondo

và hành hương Ðền Thánh cha Pio (17/03/2018)

 

 


 

Ðức Thánh Cha hành hương Cha Pio viếng Ðền thánh San Giovanni Rotondo

Ðức Thánh Cha hành hương Cha Pio viếng làng Pieltrecina

Bài giảng của Ðức Thánh Cha trong thánh lễ tại San Giovanni Rotondo

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page