Tường Thuật Chuyến Viếng Thăm

của Ðức Thánh Cha Phanxicô

tại thành phố Bari, miền Nam Italia

và tham dự Ngày Suy Tư Cầu Nguyện

cho Hoà Bình Trung Ðông(7/07/2018)

 

 


 

Ðức Thánh Cha Phanxicô thăm nhà thờ chính tòa Bari và viếng ảnh Ðức Mẹ Odegitria

Diễn từ của Ðức Thánh Cha tại Bari với các nhà lãnh đạo các Giáo Hội Kitô Trung Ðông

Ðức Phanxicô tại Bari lên án việc im lặng đồng loã trước sự đau khổ của Kitô hữu Trung Ðông

Hội nghị giữa Ðức Thánh Cha và các vị lãnh đạo Kitô

Ðức Thánh Cha và các Thượng Phụ cầu nguyện cho hòa bình Trung Ðông

Giới thiệu Ngày Suy Tư Cầu Nguyện cho hòa bình Trung Ðông

Ðức Thánh Cha triệu tập Ngày Suy Tư Cầu Nguyện cho Trung Ðông

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page