Giáo hội Hàn Quốc phát động lại

chiến dịch bãi bỏ án tử hình

 

Giáo hội Hàn Quốc phát động lại chiến dịch bãi bỏ án tử hình.

Ngọc Yến

Seoul (Vat. 6-12-2018) - Trong Mùa vọng năm 2018 Giáo hội Công giáo Hàn Quốc phát động lại chiến dịch bãi bỏ án tử hình trong nước. Ủy ban "Công lý và Hòa bình" của các Giám mục Hàn Quốc kêu gọi tất cả các tín hữu và mọi công dân thiện chí trong Mùa vọng này cùng nhau ký vào một bản kiến nghị yêu cầu chính phủ bãi bỏ án tử hình trong hệ thống pháp lý quốc gia. Ðây là lần thứ tư Giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc tham gia một cách tích cực chiến dịch chữ ký để bãi bỏ án tử hình và chung thân.

Ðức hồng y Andrew Yeom Soo-jung, Tổng giám mục Seoul, Ðức Tổng giám mục Igino Kim Hee-joong, Chủ tịch Hội đồng Giám mục đã ký tượng trưng bản kiến nghị. Bản kiến nghị cũng đã được nhiều nhà lãnh đạo Công giáo khác ký và được phổ biến trong tất cả các giáo phận và giáo xứ Công giáo, mời gọi các tín hữu ký sau khi tham dự thánh lễ Chúa nhật. Mục đích của việc này là để kết thúc một sự thu thập chữ ký vào ngày 31 tháng 12 năm 2018 và gửi bản kiến nghị lên Quốc hội.

Trong những năm gần đây đã có bảy sáng kiến đặc biệt được trình cho Quốc hội Hàn Quốc để bãi bỏ án tử hình. Giáo hội Công giáo Hàn Quốc đã gửi chữ ký cho Quốc hội vào năm 2005, 2008 và 2012 và bản kiến nghị cuối cùng này đã cho thấy sự tham gia của hơn 85 nghìn người và của 26 Giám mục Hàn Quốc.

Giáo hội Hàn Quốc đã quyết định khởi động lại chiến dịch bãi bỏ án tử hình sau những lời chỉ dẫn của Ðức Giáo Hoàng Phanxicô, trong những tháng gần đây. Ðức Thánh Cha Phanxicô đã sửa đổi quy tắc Giáo lý Giáo hội Công giáo liên quan đến án tử hình: "Trong ánh sáng của Tin Mừng, Giáo hội dạy rằng "án tử hình là không thể chấp nhận vì án phạt này là sự tấn công vào tính bất khả xâm phạm và phẩm giá của con người" Giáo hội quyết tâm hoạt động nhằm khuyến khích việc loại bỏ án tử hình trên khắp thế giới. (số 2267 của Giáo lý Giáo hội Công giáo).

Hàn Quốc được xếp hạng là một quốc gia "bãi bỏ thực tế", án tử hình cuối cùng được thi hành vào năm 1997. Tại quốc gia này án tử hình về mặt kỹ thuật vẫn còn có hiệu lực để trừng phạt các tội ác nghiêm trọng.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page