Ðối thoại giữa đạo Khổng và Kitô giáo

 

Giáo hội châu Á: Ðối thoại giữa đạo Khổng và Kitô giáo.

Minh Ðức

Roma (WHÐ 04-12-2018) - Tìm xem đạo Khổng đã giúp cho sự hiểu biết về Giáo hội và sứ mệnh truyền giáo của Giáo hội như thế nào, đặc biệt ở châu Á: đó là mục tiêu của cuộc Hội thảo quy tụ các học giả về đạo Khổng tổ chức tại Trung tâm Linh hoạt Truyền giáo (CIAM) ở Roma từ ngày 3 đến 8 tháng 12 năm 2018.

Tất cả các hội thảo viên đều là Kitô hữu xuất thân từ đạo Khổng đến từ Hàn Quốc, Hong Kong, Singapore và Malaysia. Các cuộc thảo luận về đối thoại giữa Kitô giáo và đạo Khổng khởi đi từ những điểm trong các văn kiện mới đây của Ðức Thánh Cha Phanxicô: Evangelii Gaudium (Niềm vui Tin Mừng), Laudato Si' (Hãy chúc tụng Chúa) và Amoris Laetitia (Niềm vui Yêu thương).

Ðối thoại bàn về các vấn đề như chú giải Kinh thánh, phụng vụ, đạo đức xã hội và giáo dục theo quan điểm của đạo Khổng, đối chiếu với cách tiếp cận và quan điểm của Kitô giáo.

Trọng tâm của Hội thảo là suy tư về phương cách các Kitô hữu nhận định và giao tiếp với truyền thống đạo Khổng khi họ dấn thân truyền giáo, đặc biệt khi châu Á có tới 20% dân số có gốc đạo Khổng.

(Fides, 03/12/2018)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page