Các hạ sĩ quan mới

của Ðội Vệ binh Thụy sĩ của Ðức Giáo hoàng

 

Các hạ sĩ quan mới của Ðội Vệ binh Thụy sĩ của Ðức Giáo hoàng.

Hồng Thủy

Vatican (Vat. 4-12-2018) - Hôm 03 tháng 12 năm 2018, Vatican đã áp dụng việc cải cách về Ðội Vệ binh Thụy sĩ của Ðức Giáo Hoàng khi thăng chức hạ sĩ quan cho 14 vệ binh Thụy sĩ.

Trong đợt thăng chức này có 2 trung sĩ, 4 hạ sĩ và 8 phó hạ sĩ, tất cả đều nằm trong số 110 vệ binh đang hoạt động tại Vatican. Việc thăng chức này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 12 năm 2018.

Theo việc cải cách về tổ chức nội bộ của Ðội Vệ binh Thụy sĩ của Ðức Giáo Hoàng, vào ngày 29 tháng 04 năm 2018, Ðức Giáo hoàng Phanxicô đã cho phép gia tăng số vệ binh từ 110 lên 135; điều này cũng tạo cơ hội cho việc thăng chức hạ sĩ quan trong nội bộ của Ðội vệ binh.

Việc thăng chức này nhằm đáp ứng tốt hơn những thách thức gia tăng của Ðội Vệ binh Thụy sĩ của Ðức Giáo Hoàng.

Với việc thăng chức này, Ðội Vệ binh Thụy sĩ của Ðức Giáo Hoàng sẽ có 34 hạ sĩ quan, thay vì 26 như trước đây.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page