Thông báo

Lễ kỷ niệm Tấn phong Giám mục và

Tạ ơn của Ðức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

 

Thông báo Lễ kỷ niệm Tấn phong Giám mục và Tạ ơn của Ðức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn.

Văn Phòng TTGM Hà Nội

Hà Nội (TGP Hà Nội 28-11-2018) - Văn Phòng Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội thông báo Lễ kỷ niệm Tấn phong Giám mục và Tạ ơn của Ðức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn:

 

Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội

40 Nhà Chung - Hà Nội

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2018

 

Thông Báo

 

Thánh Lễ Kỷ Niệm Ngày Tấn Phong Giám Mục và Tạ Ơn

của Ðức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

 

Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội thông báo:

 

Nhân dịp kỷ niệm ngày tấn phong Giám mục (3/12/1991 - 2018) và kết thúc sứ vụ mục tử Tổng Giáo phận Hà Nội, Ðức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn sẽ cử hành Lễ kính Thánh Phanxicô Xaviê, Quan thày các xứ truyền giáo, lúc 9:30 thứ Hai ngày 03 tháng 12 năm 2018, tại Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội.

Xin quý cha và anh chị em hãy đến hiệp thông Thánh lễ để chung lời tạ ơn Chúa với Ðức Hồng Y, cầu nguyện cho ngài và tỏ lòng tri ân với ngài.

 

Kính báo,

Văn Phòng TTGM Hà Nội

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page