Ðức Giáo Hoàng nhắn nhủ

các chủng sinh Giáo phận Agrigento

 

Ðức Giáo Hoàng nhắn nhủ các chủng sinh Giáo phận Agrigento.

G. Trần Ðức Anh OP

Vatican (Vat. 27-11-2018) - Ðức Thánh Cha Phanxicô nhắn nhủ các chủng sinh tổng giáo phận Agrigento nam Italia hãy có tương quan con thảo với Giám Mục như người cha, đối xử với nhau như anh em, và tuyệt đối tránh nói hành nói xấu nhau.

Ngài đưa ra lời khuyên nhủ trên đây trong bài huấn dụ ứng khẩu hôm 23 tháng 11 năm 2018 dành cho 40 chủng sinh Agrigento ở mạn cực nam Italia, dưới sự hướng dẫn của Ðức Hồng Y Montenegro, Giám Mục giáo phận.

3 tương quan cần duy trì

Ðức Thánh Cha nói: "Tôi nhắn nhủ các thầy ngay từ chủng viện hãy học nhìn Ðức Giám Mục như người Cha được đặt lên để giúp các thầy tăng trưởng, tiến bước và đồng hành với các thầy trong những giai đoạn của sứ vụ: những lúc tươi đẹp cũng như lúc khó khăn, những lúc thành công cũng như trong những lúc thất bại".

Ðức Thánh Cha cũng nhắc nhở các chủng sinh về linh đạo của linh mục giáo phận: linh đạo này có 3 tương quan: với Giám Mục, với các anh em Linh Mục, tương quan thân hữu, và không nói hành nói xấu nhau. Tệ nạn này thực là dịch tễ trong hàng linh mục. Nếu thầy có điều gì chống người khác, hãy nói thẳng với họ, đừng nói sau lưng.

Ðừng quên mình xuất thân từ Dân Chúa

Trong bài huấn dụ dọn sẵn và trao cho các chủng sinh để suy niệm ở nhà, Ðức Thánh Cha nhắc nhở các thầy "đừng quên mình xuất thân từ Dân Chúa, nếu quên đi điều đó, chúng ta sẽ rơi vào thái độ "giáo sĩ trị", tưởng mình là cao trọng, tài giỏi hơn người. Với ý thức mình xuất thân từ dân Chúa, các thầy sẽ biết cách nói với và phục vụ Dân Chúa. Thái độ "giáo sĩ trị" là một sự đồi bại xấu xa. Chúa muốn chúng ta là những mục tử của Dân Chúa, chứ không phải là những giáo sĩ của Nhà Nước".

Tín nhiệm cha linh hướng

Sau cùng Ðức Thánh Cha khuyên các chủng sinh hãy tín nhiệm và trao đổi với cha linh hướng, đây không phải là một vị thanh tra lương tâm, nhưng là người nhân danh Ðức Giám Mục, giúp các thầy tăng trưởng trong đời sống thiêng liêng". (Rei 25-11-2018)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page