Hội truyền giáo châu Phi

chuẩn bị mừng 150 năm thành lập

 

Hội truyền giáo châu Phi chuẩn bị mừng 150 năm thành lập.

Hồng Thủy

Algeria (Vat. 24-11-2018) - Từ ngày 08 tháng 12 năm 2018 cho đến ngày 08 tháng 12 năm 2019, là năm Hội truyền giáo châu Phi, quen được gọi là các cha dòng Trắng, chuẩn bị mừng 150 năm thành lập. Trong thời gian này, nhiều sáng kiến khác nhau sẽ được thực hiện tại các cộng đoàn của dòng ở châu Phi, Mỹ châu Latinh, Á châu và Âu châu.

Cha Gaetano Cazzola, Giám tỉnh tỉnh dòng Ý của các cha dòng Trắng chia sẻ với hãng tin Fides: "đối với Hội dòng chúng tôi, lễ phong chân phước cho các vị tử đạo Algeria là một dấu chỉ phúc lành của Chúa, nhân kỷ niệm 150 năm thành lập. Hội truyền giáo châu Phi, với lòng tự hào và biết ơn về quá khứ của mình, có thể hy vọng về một tương lai tràn đầy ân sủng của Thiên Chúa.

Một lịch sử của các vị tử đạo

Lịch sử của các cha dòng Trắng được tô điểm với các vị tử đạo. Trong 150 năm, 50 thành viên của Hội đã tử đạo vì đức tin của mình. Những vị tử đạo đầu tiên, vào năm 1876, là ba nhà truyền giáo bị giết ở Sahara. Những vị cuối cùng bị giết vào ngày 27 tháng 12 năm 1994, cũng ở Algeria: Jean Chevillard, Alain Dieulangard, Christian Chessel và Charles Deckers bị những người Hồi giáo cực đoan bắn chết. Vào ngày 8 tháng 12 năm 2018, 4 linh mục dòng Trắng này sẽ được phong chân phước cùng với các vị tử đạo khác của Algeria.

Sự thành lập của Hội truyền giáo

Hội truyền giáo châu Phi được Ðức Hồng Y Charles-Martial Allemand Lavigerie, khi đó là Tổng Giám mục của Algeria thành lập năm 1868. Khi đó, Algeria đang bị hạn hán trầm trọng, dẫn đến tình trạng đói kém và dịch bệnh. Hàng ngàn người chết và giáo phận Algeria phải chăm sóc cho hơn 2,000 trẻ mồ côi.

Chính cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng này đã thúc đẩy Ðức Hồng Y Lavigerie thành lập Cộng đoàn tu sĩ để chăm sóc cho các em mồ côi, phần lớn là người Hồi giáo. Ngày 19 tháng 10 năm 1868, nhà tập đầu tiên của dòng bắt đầu với 12 thành viên. Nhiệm vụ của họ là đón tiếp, nhưng cũng là đối thoại với thế giới Hồi giáo mà họ sống. Các tu sĩ mặc y phục màu trắng như người Hồi giáo và từ đó họ được gọi là các cha dòng Trắng. Ðức Hồng Y đã nói: "Các anh em là những người khởi xướng, việc loan báo Tin mừng thật sự sẽ là việc của người Phi châu."

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page