Ðức Hồng Y Charles Bo

được bầu làm tân chủ tịch

Liên Hội đồng Giám mục Á châu

 

Ðức Hồng Y Charles Bo được bầu làm tân chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á châu.

Hồng Thủy

Bangkok (Vat. 20-11-2018) - Ngày 16 tháng 11 năm 2018, Ðức Hồng Y Charles Bo, Tổng Giám mục giáo phận Yangoon của Myanmar, đã được chọn làm tân chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á châu, thay thế Ðức Hồng Y Oswald Gracias sẽ mãn nhiệm vào cuối năm 2018.

Trong khóa họp diễn ra tại Bangkok, Thái lan, Ủy ban trung ương của Hội đồng Giám mục Á châu đã chọn Ðức Hồng Y Charles Bo, dòng Salediêng Don Bosco, Hồng Y đầu tiên người Myanmar và hiện là Tổng Giám mục giáo phận Yangoon của Myanmar, làm tân chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á châu.

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2019, Ðức Hồng Y Charles Bo sẽ thay thế Ðức Hồng Y chủ tịch Oswald Gracias người Ấn độ, Tổng Giám mục giáo phận Bombay, người sẽ hết nhiệm kỳ vào ngày 31 tháng 12 năm 2018.

Ðức Hồng Y Charles Bo sinh ngày 29 tháng 10 năm 1948 tại làng Monhla, tổng giáo phận Mandalay. Ngài theo học tại chủng viện Nazarét của Anisakan, ở Pyin Oo Lwin, từ năm 1962 đến 1976. Ðược thụ phong linh mục tại Lashio, bang Shan ngày 09 tháng 04 năm 1976. Từ năm 1976-1981, ngài là cha sở của Loihkam và từ 1981-1983, cha sở của Lashio. Từ năm 1983-1985 ngài là nhà huấn luyện tại chủng viện Anisakan.

Ngài được bổ làm giám quản tông tòa của Lashio từ năm 1985-1986 và phủ doãn tông tòa từ 1986-1990. Khi Lashio được nâng lên thành giáo phân vào ngày 07 tháng 07 năm 1990, ngài được bổ nhiệm làm giám mục tiên khởi của tân giáo phận. Ngày 13 tháng 03 năm 1996, thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm ngài làm giám mục Pathein. Ngày 24 tháng 05 năm 2003, ngài được bổ làm giám mục Yangoon.

Từ năm 2000-2006 ngài là chủ tịch Hội đồng Giám mục Myanmar và ngày 14 tháng 2 năm 2015 ngài được vinh thăng Hồng y, trở thành vị Hồng y tiên khởi của Myanmar. Ngày 14 tháng 07 năm 2018, Ðức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm ngài làm chủ tịch thừa ủy của Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới lần thứ 15 về Giới trẻ, Ðức tin và Phân định ơn gọi.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page