Ngày cầu nguyện

cho các nữ đan sĩ chiêm niệm

 

Ngày cầu nguyện cho các nữ đan sĩ chiêm niệm.

G. Trần Ðức Anh OP

Vatican (Vat. 19-11-2018) - Thứ tư 21 tháng 11 năm 2018, lễ Ðức Mẹ Dâng Mình vào Ðền Thánh, cũng là ngày cầu nguyện cho các Ðan sĩ chiêm niệm.

Ngày này được cử hành ở các nơi trên thế giới, và đặc biệt tại Roma, có một Hội nghị được tiến hành cùng ngày 21 tháng 11 năm 2018 tại Ðại Học Giáo Hoàng Laterano về 2 văn kiện mới của Tòa Thánh về đời chiêm tu: trước tiên là Tông Hiến do Ðức Thánh Cha Phanxicô ban hành với tựa đề "Vultum Dei Quaerere" (Tìm kiếm nhan thánh Chúa), và Huấn thị "Cor Orans" (Tâm hồn cầu nguyện), do Bộ các dòng tu công bố để áp dụng Tông Hiến của Ðức Thánh Cha. Hai văn kiện này du nhập nhiều điều mới mẻ quan trọng trong đời sống chiêm niệm, nhấn mạnh tầm quan trọng của lối sống này đối với Giáo Hội và thế giới.

Ban tổ chức và thuyết trình viên

Hội nghị tại Ðại học Laterano về 2 văn kiện vừa nói do Văn phòng toàn quốc Italia trợ giúp các nữ đan sĩ tổ chức để tổng hợp và nêu rõ những thách đố xuất phát từ 2 văn kiện. Ðức Thánh Cha đặc biệt cho phép khoảng 300 nữ đan sĩ từ Italia và nước ngoài đến tham dự Hội nghị này, cũng có các nữ đan sĩ đại diện đến từ Thụy Sĩ và Maroc.

Hội nghị gồm có các bài thuyết trình, chứng từ, vào ban sáng và những cuộc chia sẻ trong các nhóm nhỏ vào ban chiều. Trong số các thuyết trình viên có Ðức Hồng Y João Braz de Aviz, Tổng trưởng Bộ các dòng tu, và vị Tổng thư ký của Bộ là Ðức Tổng Giám Mục José Carballo, Giáo sư Vincenzo Buonomo, Viện trưởng Ðại học Laterano, nữ tu Ludovica Loconte, Viện Mẫu Ðan viện thánh Louis thuộc dòng thánh Clara ở Bisceglie, tỉnh Bari, và nữ tu Michela Argiolas, dòng Capuxin. (Oss.Rom. 18-11-2018)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page