Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội thông báo

Tòa Thánh bổ nhiệm Tân Tổng Giám Mục

cho Tổng Giáo Phận Hà Nội

 

Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội thông báo - Tòa Thánh bổ nhiệm Tân Tổng Giám Mục cho Tổng Giáo Phận Hà Nội.

Linh mục Anphongsô Phạm Hùng


Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội thông báo - Tòa Thánh bổ nhiệm Tân Tổng Giám Mục cho Tổng Giáo Phận Hà Nội.


Hà Nội (WHÐ 17-11-2018) - Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội thông báo - Tòa Thánh bổ nhiệm Tân Tổng Giám Mục cho Tổng Giáo Phận Hà Nội với nội dung như sau:

 

Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội

40 phố Nhà Chung - Hà Nội

 

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2018

 

Thông Báo

Tòa Thánh bổ nhiệm Tân Tổng Giám Mục cho Tổng Giáo Phận Hà Nội

 

Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội thông báo:

Hôm nay thứ Bảy, ngày 17 tháng 11 năm 2018 lúc 12:00 (giờ Rôma), tức 18:00 tại Việt Nam, Tòa Thánh công bố: Ðức Thánh Cha Phanxicô đã chấp nhận đơn xin từ chức khỏi nhiệm vụ mục tử Tổng Giáo Phận Hà Nội của Ðức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn và bổ nhiệm Ðức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, Giám Mục Hải Phòng, làm Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Hà Nội.

Kể từ ngày hôm nay cho đến ngày 17 tháng 12 các cha cử hành Thánh lễ trong Tổng Giáo Phận Hà Nội sẽ xướng tên Ðấng Bản Quyền trong Kinh Nguyện Thánh Thể như sau:

"cùng với Ðức Giáo Hoàng Phanxicô, Ðức Tổng Giám Mục Giuse chúng con, Ðức nguyên Tổng Giám Mục Phêrô và toàn thể hàng giáo sĩ" (KNTT 2).

"cùng với tôi tớ Chúa là Ðức Giáo Hoàng Phanxicô và Ðức Tổng Giám Mục Giuse chúng con, Ðức nguyên Tổng Giám Mục Phêrô, cùng toàn thể hàng giám mục, giáo sĩ khắp nơi, và tất cả dân riêng Chúa" (KNTT 3).

Từ ngày 18/12/2018 các cha chỉ đọc tên Ðức Tổng Giám Mục Giuse trong Kinh Nguyện Thánh Thể.

Thánh lễ kỷ niệm tấn phong giám mục và tạ ơn của Ðức Hồng Y Phêrô vào lúc 9:30 sáng vào ngày lễ Thánh Phanxicô Xaviê, thứ Hai ngày 3/12/2018 tại nhà thờ Chính Tòa.

Thánh Lễ nhận Tòa của Ðức tân Tổng Giám Mục Giuse vào lúc 10:00 sáng thứ Ba ngày 18/12/2018 tại nhà thờ Chính Tòa.

Xin quý cha và anh chị em tín hữu hãy cầu nguyện cho Ðức tân Tổng Giám Mục Giuse, Ðức Hồng Y Phêrô và Tổng Giáo Phận Hà Nội.

Kính báo,

 

Linh mục Anphongsô Phạm Hùng

Chưởng Ấn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page