Ðức Thánh Cha bổ nhiệm

Ðức Cha Giuse Vũ Văn Thiên

làm tân Tổng Giám Mục Hà Nội

 

Ðức Thánh Cha bổ nhiệm Ðức Cha Giuse Vũ Văn Thiên làm tân Tổng Giám Mục Hà Nội.

G. Trần Ðức Anh OP


Ðức Thánh Cha bổ nhiệm Ðức Cha Giuse Vũ Văn Thiên làm tân Tổng Giám Mục Hà Nội.


Vatican (Vat. 17-11-2018) - Hôm 17 tháng 11 năm 2018, Phòng báo chí Tòa Thánh thông báo: Ðức Thánh Cha Phanxicô đã nhận đơn từ chức Tổng Giám Mục giáo phận Hà Nội do Ðức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, và đồng thời ngài bổ nhiệm người kế vị là Ðức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, cho đến nay là Giám Mục giáo phận Hải Phòng.

Ðức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

Ðức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, năm nay 80 tuổi, sinh ngày 1 tháng 4 năm 1938 tại Ðà Lạt, thụ phong linh mục ngày 21 tháng 12 năm 1967 và được bổ nhiệm làm Giám Mục Phó với quyền kế vị tại Ðà Lạt ngày 11 tháng 10 năm 1991. Gần 3 năm sau đó, ngày 23 tháng 3 năm 1994, ngài trở thành Giám Mục chính tòa Ðà Lạt sau khi Ðức Cha Bartolomeo Nguyễn Sơn Lâm được Tòa Thánh thuyên chuyển ra giáo phận Thanh Hóa.

Ngày 23 tháng 4 năm 2010, Ðức Cha Nguyễn Văn Nhơn được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục Phó giáo phận Hà Nội và trở thành Tổng Giám Mục chính tòa tại đây 20 ngày sau đó, 23 tháng 5 năm 2010, sau khi Tòa Thánh nhận đơn từ chức của Ðức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt. Cách đây hơn 3 năm, ngày 14 tháng 2 năm 2015, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Ðức Tổng Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn làm Hồng Y.

Ðức Tổng Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên

Ðức tân Tổng Giám Mục Hà nội, Giuse Vũ Văn Thiên năm nay 58 tuổi, sinh ngày 26 tháng 10 năm 1960 tại Kẻ Sặt, Hải Dương, thụ phong linh mục ngày 24 tháng 1 năm 1988, du học tại Pháp, và được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám Mục giáo phận Hải Phòng ngày 6 tháng 11 năm 2002, lúc 42 tuổi. (Rei 17-11-2018)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page