Ðức Giáo Hoàng tiếp

phái đoàn Rabbi Do thái vùng Caucaso

 

Ðức Giáo Hoàng tiếp phái đoàn Rabbi Do thái vùng Caucaso.

G. Trần Ðức Anh OP

Vatican (Vat. 5-11-2018) - Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 5 tháng 11 năm 2018, dành cho phái đoàn 25 vị Rabbi Do Thái, Ðức Thánh Cha Phanxicô cổ võ việc tưởng niệm cuộc diệt chủng Do thái, gọi là Shoa, và tăng cường các cuộc đối thoại liên tôn.

Ðoàn 25 vị Rabbi đến từ miền Causaso, đặc biệt là từ cộng hòa Daghestan và những vùng ở mạn bắc nước Azerbaigian, và thuộc Hội đồng thế giới những người Do thái trên núi. Họ đến thăm Ðức Giáo Hoàng lần đầu tiên.

Tầm quan trọng của việc tưởng niệm

Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Ðức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng của việc tưởng niệm quá khứ, đặc biệt là cuộc diệt chủng Do thái. Ngài nói: "Nếu không có một ký ức sinh động thì sẽ không có tương lai, vì nếu chúng ta không học từ những trang đen nhất trong lịch sử để khỏi rơi vào cùng những sai lầm, thì phẩm giá con người sẽ chỉ là những chữ chết".

Cùng với biến cố Shoa, Ðức Thánh Cha nhắc đến hai biến cố đau thương: ngày 16 tháng 10 năm 2018 là kỷ niệm 75 năm cuộc bố ráp tại Ghetto Do Thái ở Roma, Ðức quốc xã bắt những người Do thái tại đây để đưa tới các trại tập trung. Và trong vài ngày nữa, 9 tháng 11 năm 2018, là kỷ niệm 80 năm biến cố gọi là "đêm pha lê", rất nhiều nơi thờ phượng của người Do thái bị Ðức quốc xã phá hủy với ý đồ loại khỏi tâm hồn cá nhân và của một dân tộc một điều tuyệt đối bất khả xâm phạm là sự hiện diện của Ðấng Tạo Hóa".

Tái lên án trào lưu bài Do thái

Ðức Thánh Cha cũng lên án trào lưu bài Do thái vẫn còn và ngài nhắc lại rằng một Kitô hữu không thể là người bài Do thái. Chúng ta có cùng căn cội chung. Ngài không quên nhấn mạnh tầm quan trọng của tình thân hữu giữa người Do thái và Kitô, một tình huynh đệ ăn rễ sâu nơi lịch sử cứu độ, được cụ thể hóa trong sự quan tâm đối với nhau.

Ðức Thánh Cha nói: "Cùng với anh em, tôi muốn cảm tạ Ðấng ban mọi ơn lành vì món quà tình bạn của chúng ta, được đẩy mạnh và cũng là động cơ cuộc đối thoại giữa chúng ta". (Rei 5-11-2018)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page