Hội thảo Kitô giáo

và Lão giáo tại Singapore

 

Hội thảo Kitô giáo và Lão giáo tại Singapore.

Ngọc Yến

Singapore (Vat. 3-11-2018) - Cuộc gặp gỡ được Hội đồng Giáo Hoàng về Ðối thoại Liên tôn tổ chức với sự cộng tác của Tổng Giáo Phận Singapore và Liên đoàn Lão giáo với chủ đề: "Luân lý đạo đức Kitô giáo và Lão giáo trong đối thoại".

Hội đồng Giáo Hoàng về Ðối thoại Liên tôn với sự cộng tác của Tổng Giáo Phận Singapore và Liên đoàn Lão giáo sẽ tổ chức lần thứ hai cuộc Hội thảo Kitô giáo - Ðạo giáo tại Trung tâm Jean Beurel ở Singapore từ ngày 5 đến 7 tháng 11 năm 2018.

Ðạo đức Kitô giáo và đạo giáo trong đối thoại

Chủ đề "Luân lý đạo đức Kitô giáo và Lão giáo trong đối thoại" sẽ được 70 học giả và chuyên gia đối thoại liên tôn học hỏi, nghiên cứu trong nhiều phương diện. Các tham dự viên của cuộc Hội thảo đến từ Singapore, Trung Quốc, Pháp, Ấn Ðộ, Malaysia, Nam Hàn, Thụy Sỹ, Vatican và Ðài Loan của truyền thống Kitô giáo và Ðạo giáo. Ðại diện Hội đồng Giáo Hoàng về Ðối thoại Liên tôn sẽ là Ðức cha Miguel Ángel Ayuso Guixot ,Tổng thư ký và Ðức ông Indunil Janakaratne Kodithuwakku, Phó Tổng thư ký, cùng với Ðức cha Felix Machado, Tổng giáo phận Vasai Ấn Ðộ, đại diện cho Liên Hội Ðồng Giám Mục châu Á.

Mục đích cuộc hội thảo

Cuộc hội thảo có hai mục tiêu chính: thứ nhất cung cấp cho các học giả và các học viên của đối thoại Kitô giáo - Lão giáo cơ hội chia sẻ các ý kiến và các vấn đề liên quan đến chủ đề "Luân lý đạo đức Kitô giáo và Lão giáo trong đối thoại" thông qua bàn hội nghị và các cuộc thảo luận không chính thức; mục đích thứ hai là cùng nhau hoạt động trong tinh thần đồng trách nhiệm đứng trước sự suy thoái trầm trọng về mặt nhân đạo, luân lý đạo đức và xã hội trên thế giới, liên quan đến gia sản các giá trị luân lý chung đối với toàn thể nhân loại.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page