Ðức Thánh Cha viếng thăm

và cử hành thánh lễ tại nghĩa trang Laurentino

 

Ðức Thánh Cha viếng thăm và cử hành thánh lễ tại nghĩa trang Laurentino.

G. Trần Ðức Anh OP

Vatican (Vat. 2-11-2018) - Ðức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy nhớ đến những người quá cố, đồng thời hy vọng gặp gỡ Ðấng ban sự sống cho chúng ta, và trong hành trình tiến về thiên quốc, chúng ta có những ngọn đèn chỉ đường là các Mối Phúc Thật.

Trên đây là ý chính bài giảng ứng khẩu ngắn của Ðức Thánh Cha trong thánh lễ chiều ngày 2 tháng 11 năm 2018, Lễ Các Linh Hồn, trong cuộc viếng thăm tại nghĩa trang Laurentino ở mạn nam Roma.

Viếng mộ các thai nhi bị phá

Khi đến nghĩa trang vào lúc gần 4 giờ chiều, Ðức Thánh Cha đã dừng lại viếng thăm và cầu nguyện tại khu an táng các trẻ em và cả những thai nhi bị phá. Ngài cầu nguyện trong thinh lặng và đặt bó hoa hồng trắng trên một ngôi mộ, rồi chào thăm một số thân nhân các em.

Tiếp đến, Ðức Thánh Cha lên xe đi tới trước nhà nguyện Chúa Giêsu Phục Sinh để cử hành thánh lễ cùng với Ðức Hồng Y Giám quản Angelo De Donatis, Ðức Cha Paolo Lojudice, Giám Mục phụ tá đặc trách khu vực phía nam Roma, và hàng chục Linh Mục, trước sự hiện diện của khoảng 1 ngàn tín hữu.

Tưởng nhớ quá khứ

Trong bài giảng, Ðức Thánh Cha nói: "Việc tưởng nhớ làm cho chúng ta hiểu rằng chúng ta không lẻ loi, nhưng là một dân tộc, một dân tộc có lịch sử, có quá khứ, có cuộc sống. Chúng ta nhớ đến bao nhiêu người đã chia sẻ với chúng ta một hành trình, và họ đang ở đây... Hôm nay là ngày tưởng niệm, ký ức đưa chúng ta về căn cội, cội rễ của chúng ta, của dân tộc chúng ta".

Hướng về hy vọng

Ðức Thánh Cha nói thêm rằng: "Ký ức cũng là hy vọng cuộc gặp gỡ và tình thương của Ðấng đã ban sự sống cho chúng ta. Hy vọng trời mới đất mới, như bài đọc thứ 2 trong thánh lễ hôm nay nói đến, hy vọng một Jerusalem thiên quốc.. Và giữa tưởng niệm và hy vọng có chiều kích thứ ba là hiện tại, con đường chúng ta bước đi mỗi ngày, với sự trợ giúp của ngọn đèn sáng tốt lành là các Mối Phúc Thật". Ðức Thánh Cha nói:

Sống các Mối Phúc Thật

"Ðây là những ánh sáng giúp ta không trệch đường! Ðó chính là các Mối Phúc Thật trong Tin Mừng Chúa Giêsu đã dạy chúng ta. Các Mối Phúc ấy: hiền lành, tinh thần thanh bần, công lý, lòng thương xót, tâm hồn thanh khiết.. chính là những ánh sáng soi dẫn để chúng ta khỏi lạc đường. Ðó chính là hiện tại của chúng ta". (Rei 2-11-2018)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page