Giới thiệu dự thảo Thư của

Thượng Hội Ðồng Giám Mục gửi giới trẻ thế giới

 

Giới thiệu dự thảo Thư của Thượng Hội Ðồng Giám Mục gửi giới trẻ thế giới.

G. Trần Ðức Anh OP

Vatican (Vat. 25-10-2018) - Sáng thứ tư, 24 tháng 10 năm 2018, trong phiên khoáng đại thứ 19, dự thảo Thư của Thượng Hội Ðồng Giám Mục gửi giới trẻ đã được trình bày cho các nghị phụ.

Trước sự hiện diện của 253 nghị phụ, Ðức Cha Emmanuel Gobilliard, Giám Mục Phụ tá tổng giáo phận Lyon bên Pháp, đã đọc văn bản dự thảo lá thư, trong đó Thượng Hội Ðồng Giám Mục muốn gọi hỏi mỗi bạn trẻ, mang lại hy vọng và khích lệ họ, đồng thời xác quyết rằng Giáo Hội đồng hành với người trẻ.

Trong phiên họp, các nghị phụ đã đề nghị bổ túc và sửa chữa dự thảo lá thư cũng như dự thảo Văn kiện chung kết.

Kêu gọi đừng chiều theo tinh thần thế gian

Vào đầu phiên họp, các nghị phụ đã đọc kinh giờ Ba và một nghị phụ đã trình bày bài suy niệm ngắn về một đoạn trong thư thứ I của thánh Phêrô Tông đồ, trong đó thánh nhân khuyến khích các tín hữu hãy chuẩn bị tâm trí, nghĩa là thực hiện một sự phân định đúng đắn, để đi tới một quyết định, ra khỏi tình trạng ngái ngủ như Giáo Hội đang lâm vào hiện nay. Từ đó, nghị phụ ấy kêu gọi hãy từ bỏ thái độ xu thời, chạy theo thế gian, đừng để mình bị ảnh hưởng vì các phương tiện truyền thông hoặc dư luận chung, giống như những cuộc "dội bom" ngăn cản sự phân định, hầu có thể đưa ra những quyết định hữu hiệu trong các Giáo Hội địa phương, vì Thượng Hội Ðồng Giám Mục đích thực sẽ bắt đầu từ ngày 29 tháng 10 năm 2018, tức là sau khi Công nghị Giám Mục thế giới này kết thúc".

Họp báo về Thượng Hội Ðồng Giám Mục: Ðức Hồng Y Marx bênh vực phụ nữ

Mặc khác, trong cuộc họp báo trưa ngày 24 tháng 10 năm 2018, Ðức Hồng Y Reinhard Marx Tổng Giám Mục Munich, Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Ðức, đã tái bày tỏ lập trường mà ngài đã trình bày nhiều lần ở nhiều nơi, đó là làm sao để phụ nữ được đưa vào những vị trí chủ chốt trong Giáo Hội. Ðức Hồng Y nói: "Chúng ta sẽ là người ngu xuẩn nếu chúng ta từ bỏ tiềm năng của phụ nữ. Phụ nữ phải được can dự, ngay ngày hôm nay, chứ không phải ngày mai, vào các tiến trình quyết định liên quan đến Giáo Hội".

Ðức Hồng Y Marx thuộc Hội đồng 9 Hồng Y cố vấn của Ðức Thánh Cha về việc cải tổ giáo triều Roma. Theo Ðức Hồng Y, "nếu không thay đổi thì không thể tiến bộ được và điều cơ bản là hiểu những biến chuyển của thời đại, đã bắt đầu với Ðức Gioan 23.

Từ đó, Ðức Hồng Y Marx mời gọi Giáo Hội hãy noi gương Giáo Hội tại Ðức, trong đó bao nhiêu phụ nữ đang can dự vào việc tổ chức mục vụ, vượt thắng những do dự, vì tình trạng thật cấp thiết.

Trả lời 1 câu hỏi của ký giả, Ðức Hồng Y Marx nói rằng "Không được lạm dụng các đề tài tính dục: có những nhóm lobby, vận động và tìm cách ảnh hưởng về vấn đề các nhóm Ðồng tính luyến ái, lưỡng tính và đổi giống, gọi tắt là LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender), nhưng Giáo Hội phải tìm ra một con đường dễ hiểu, và dùng những lời nói không làm trệch đường.

Chống dùng cụm từ LGBT

Về phần Ðức Cha Andrew Nkea Fuanya, Giám Mục giáo phận Mamfe bên Camerun, ngài cho biết tại Phi châu vấn đề những nhóm LGBT vừa nói chưa được tranh luận nhiều. Ngài sẽ bỏ phiếu chống những đoạn trong Văn kiện chung kết có cụm từ này.

Trong cuộc họp báo, Ông Paolo Ruffini, Bộ trưởng Truyền Thông của Tòa Thánh, cho biết Thư của Thượng Hội Ðồng Giám Mục gửi giới trẻ sẽ được đọc trong thành lễ bế mạc sáng chúa nhật, 28 tháng 10 năm 2018. (Rei 24-10-2018)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page