Thượng Hội Ðồng về Tuổi Trẻ:

Phúc Trình của nhóm B nói tiếng Anh

 

Thượng Hội Ðồng về Tuổi Trẻ: Phúc trình Nhóm B nói tiếng Anh.

Vũ Văn An

Vatican (VietCatholic News 09-10-2018) - Thượng Hội Ðồng về Tuổi Trẻ: Phúc trình Nhóm B nói tiếng Anh.

Tương tác với tuổi trẻ thế giới

Nhóm nhỏ của chúng tôi, vì ý thức rằng tài liệu cuối cùng của Thượng hội đồng Giám mục được trình lên Ðức Giáo Hoàng, nên đã xem xét việc Thượng hội đồng muốn tự trình bày mình ra sao với người trẻ. Trong chính nó, việc mời gọi người trẻ tham gia một cách chú ý nhiều hơn là khởi đầu được chúng ta xem xét trong Thượng hội đồng này.

Ðiều trên cùng với việc thông tin liên lạc quan trọng hiện đang được tiến hành.

Chúng tôi đề nghị một giải pháp gồm hai yếu tố.

Thứ nhất, một loạt các thông điệp nhỏ, cập nhật, có lẽ vào cuối mỗi tuần lễ của Ủy ban Thông tin. Ðể giới trẻ dễ tiếp cận, các thôg điệp này nên có một thành phần dưới dạng video và ngắn (dưới 3 phút). Bất kỳ bản văn nào cũng phải dưới 400 chữ và được kèm theo hình ảnh ('Ðiều gì không có hình ảnh, điều đó không xảy ra'). Các thông điệp này nên được thực hiện bằng ít nhất các ngôn ngữ chính của Thượng Hội đồng.

Thứ hai, một thông điệp của Thượng Hội Ðồng cho Tuổi Trẻ Thế Giới. Về đặc tính, Thông điệp này nên có tính gợi hứng và truyền giáo. Nó nên dựa trên thánh kinh và bắt đầu từ Chúa Kitô. Chúng ta hình dung ra một thông điệp đơn giản, trực tiếp, trung thực chứa đựng các yếu tố như:

- Chúng tôi muốn lắng nghe các bạn

- Chúng tôi xin lỗi vì những thất bại của chúng tôi

- Chúng tôi yêu thương các bạn và có niềm tin nơi các bạn

- Chúng tôi muốn cùng bước đi với các bạn trong hy vọng

Chúng tôi đề nghị rằng hai Nghị Phụ Thượng hội đồng, với hai Dự Thính Viên Trẻ (được chọn bởi các dự thính viên giữa họ với nhau), sẽ được yêu cầu soạn thảo một bản văn.

Tông huấn

Hơn nữa, chúng tôi hy vọng Ðức Thánh Cha, một lần nữa. sẽ nhân cơ hội này viết một Tông huấn, bao gồm kinh nghiệm của Thượng Hội Ðồng. Một vài người trẻ sẽ đọc Tông Huấn, nên chúng tôi khuyến khích Ðức Thánh Cha xem xét việc công bố một trợ cụ giúp người trẻ đọc Tông Huấn và gia tăng sự quan tâm của họ đối với nó (một cuốn "hướng dẫn nghiên cứu"?). Và hơn nữa, chúng tôi xin Ðức Thánh Cha, với sự giúp đỡ của các chuyên gia thích đáng, làm cho cả Tông Huấn lẫn trợ cụ có tính tương tác. Thí dụ, chúng có thể kết thúc mỗi phần chính bằng một số câu hỏi trực tiếp và để ngỏ (open-ended) có thể giúp người trẻ trong các suy tư của họ và có thể được sử dụng để cổ vũ việc chia sẻ ý nghĩ bản thân trong các nhóm nhỏ. Ngoài ra, ở cuối mỗi phần chính có thể có mã số Trả Lời Nhanh (QR code hay Mã vạch) dẫn người trẻ đến một trang web đặc biệt (i) có phòng trò chuyện nơi người trẻ có thể gặp gỡ và thảo luận các câu hỏi, và (ii) cũng có thể có các video gợi cảm ngắn, một số có thể là một thông điệp trực tiếp của Ðức Giáo Hoàng.

Chúng tôi cũng mời Ðức Thánh Cha xem xét 'dò đường' (road testing) hoặc biến một phiên bản cô đọng của Tông Huấn, thậm chí ngay chính Tông Huấn, thành hình thức tập huấn (workshopping) với một số người trẻ.

Có lẽ nếu điều trên thành công, mọi tài liệu chính của giáo hội nên được trình bày với những đặc điểm thân thiện với giới trẻ như vậy.

Bản văn

Các đề nghị của chúng tôi phần lớn xoay quanh việc làm phong phú thực tại đã được trình bày trong bản văn và thỉnh thoảng cung cấp một số cân bằng.

Một số cuộc thảo luận hăng say hơn đã xoay quanh:

Vai trò được người trẻ đóng như những người chủ đạo

Tuổi trẻ đã tham gia phong trào đại kết và đối thoại liên tôn bằng cách sống, học tập, vui chơi, cầu nguyện và làm việc với và bên cạnh những người khác. Ðôi khi điều này cố ý. Tài liệu thường bỏ lỡ cơ hội nhận ra vai trò được người trẻ đã và đang đóng như các tác nhân tích cực, ví dụ trong các lĩnh vực đại kết và đối thoại liên tôn, đặc biệt ở châu Á (được thảo luận trong các số 10, 24 và 25). Chúng tôi cũng đề nghị rằng vai trò không thể thiếu của người trẻ như các tác nhân tích cực trong đời sống Giáo Hội và xã hội được thừa nhận và nhấn mạnh.

Nhiều cách thức hành động và được đào tạo của gia đình

Trong nhiều trường hợp và địa điểm, gia đình vẫn rất còn là Giáo hội tại gia cũng như một thực tại xã hội học hay sinh học. Ðó là nguồn suối và người nuôi dưỡng đệ nhất đẳng của đời sống tâm linh. Các hậu quả của việc tan vỡ gia đình và việc giảm bớt sự truyền đạt mối liên hệ với Chúa Giêsu đã được nắm vững nhưng khía cạnh tích cực này không được nhìn nhận đầy đủ lắm.

Ngoài ra, có nhiều hình thức khác của gia đình hơn là gia đình hạt nhân hoặc đại gia đình. Chúng tôi đã có một cuộc tranh luận trong nhóm nhỏ của chúng tôi về việc gom nhóm không lý tưởng căn cứ vào viễn ảnh Kitô giáo. Phải chăng giới lãnh đạo trong Giáo Hội đòi các giám mục và linh mục phải công bố sự thật của Tin Mừng bằng cách phủ nhận rằng đây là các gia đình? Hay liệu giới lãnh đạo của chúng ta đòi chúng ta phải đồng hành với người trẻ trong thực tại họ thấy họ ở trong đó? Có lẽ đây không phải là các thực tại mâu thuẫn nhau: Thánh Gioan kể lại rằng Chúa Giêsu vừa chấp nhận người phụ nữ bị bắt quả tang ngoại tình vừa đề nghị một điều khác. Liệu chúng ta có thể vừa chấp nhận và thậm chí tôn trọng đơn vị gia đình mà một người trẻ tìm thấy mình ở trong vừa chia sẻ lý tưởng Tin Mừng cho họ hay không?

Ngoài ra, gia đình nguồn gốc không phải là bối cảnh gia đình duy nhất cho những người thuộc nhóm tuổi này. Có những người trẻ đang chuẩn bị hoặc bước vào hôn nhân trong giai đoạn này của cuộc đời họ. Ðồng thời, nhiều gia đình được lãnh đạo bởi những người trong nhóm tuổi đang được xem xét ở đây.

Ðức tin và khát khao đức tin sâu sắc hơn của nhiều người trẻ

Instrumentum Laboris (Tài Liệu Làm Việc) nắm vững thực tại này: có nhiều người trẻ tự tách xa khỏi Giáo Hội và khỏi cả mối liên hệ với Thiên Chúa. Trong nhóm chúng tôi, có sự quan tâm lớn tới nhu cầu cần chú ý và đánh giá cao sự cởi mở của giới trẻ đối với đức tin. Tài liệu yếu trong lĩnh vực này. Chúng ta không đồng hành với một chiếc ly rỗng. Ðã có những hồng phúc trong lãnh vực này hiện diện nơi người trẻ mà chúng ta muốn nhận ra, đồng hành, củng cố và gửi tới Giáo Hội và thế giới. Khi chúng ta đồng hành, năng động tính là dẫn dắt một con người đến một điều hơn (the more).

Nhiều người trẻ của chúng ta khát khao một điều hơn. Một số trong họ đang khát và biết họ đang khát gì. Nhiều người khác khát nhưng không biết điều mình khát là gì. Những người trẻ này đang ở một nơi khó khăn hơn nhiều.

Tình bằng hữu

Có một đoạn nói về các mối liên hệ đồng trang đồng lứa trong một phần dưới tiêu đề các mối liên hệ liên thế hệ nhưng không nói gì về tình bằng hữu. Nhóm chúng tôi có cảm giác rất mạnh mẽ này là thực tại tình bằng hữu và tầm quan trọng của nó đối với các nhu cầu của người trẻ cần được nhìn nhận trong tài liệu mà thượng hội đồng này sẽ cho công bố. Tình bạn là điều người trẻ của chúng ta khao khát. Họ tìm thấy cộng đồng qua điều này và họ tìm thấy gia đình theo cách này.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page