Ðức Hồng Y Tổng Trưởng Bộ Giám Mục

kêu gọi Ðức Tổng Giám Mục Viganò hoán cải

 

Ðức Hồng Y Tổng Trưởng Bộ Giám Mục kêu gọi Ðức Tổng Giám Mục Viganò hoán cải.

G. Trần Ðức Anh OP

Vatican (Vat. 8-10-2018) - Ðức Hồng Y Marc Ouellet, Tổng trưởng Bộ Giám Mục, bác bỏ những lời cáo buộc của Ðức Tổng Giám Mục Carlo Maria Viganò chống Ðức Thánh Cha Phanxicô và kêu gọi vị này hoán cải.

Cách đây hơn 40 ngày, Ðức Tổng Giám Mục Viganò, nguyên Sứ Thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ, đã công bố thư ngỏ tố giác Ðức Thánh Cha Phanxicô đã biết vụ Ðức Hồng Y McCarrick nguyên Tổng Giám Mục giáo phận Washington, Hoa Kỳ, có những hành động sai trái về luân lý đối với các chủng sinh, nhưng không có biện pháp, và mặc dù vị Hồng Y này đã bị Ðức Giáo Hoàng Biển Ðức 16 yêu cầu sống ẩn dật, thống hối, cầu nguyện và tránh xuất hiện trước công chúng. Ðức Tổng Giám Mục Viganò cũng kêu gọi Ðức Thánh Cha Phanxicô từ chức để làm gương cho các Hồng Y, Giám Mục khác.

Ngày 25 tháng 8 năm 2018, trên máy bay từ Dublin Ai Len về Roma, được giới báo chí hỏi về thư của Ðức Tổng Giám Mục Viganò, Ðức Thánh Cha đã từ chối trả lời. Sau đó ít lâu, Ðức Tổng Giám Mục Viganò đã công bố thư ngỏ thứ hai, trong đó có lời kêu gọi Ðức Hồng Y Ouellet, Tổng trưởng Bộ Giám Mục, công bố các tài liệu liên quan đến Ðức Hồng Y McCarrik, người đã bị loại khỏi Hồng y đoàn.

Nội dung thư ngỏ của Ðức Hồng Y Ouellet

Trong thư ngỏ công bố hôm 7 tháng 10 năm 2018, Ðức Hồng Y Ouellet đã bác bỏ những chứng từ của Ðức Tổng Giám Mục Viganò, và mạnh mẽ phê bình thái độ nổi loạn của vị này đối với Ðức Thánh Cha, đồng thời viết rằng:

Hãy chấm dứt thái độ nổi loạn

"Ðức Cha hãy ra khỏi tình trạng sống bí mật, hãy thống hối về sự nổi loạn và hãy trở về với tâm tình tốt đẹp nhất đối với Ðức Thánh Cha, thay vì gia tăng sự thù nghịch chống lại ngài."

Ca ngợi tấm gương của Ðức Thánh Cha Phanxicô

Ðức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giám Mục cũng ca ngợi Ðức Thánh Cha Phanxicô là "một người cầu nguyện, không dính bén tiền bạc, không dành đặc ân cho người giàu mà làm hại người nghèo, xả thân không biết mệt mỏi để đón nhận tất cả những người lầm than, và quảng đại an ủi họ không những bằng lời nói nhưng còn bằng cử chỉ, gia tăng tất cả các phương thế có thể để loan báo và thông truyền niềm vui Tin Mừng cho tất cả mọi người trong Giáo Hội và vượt ra ngoài biên cương hữu hình của Hội Thánh, ngài giơ tay ra cho các gia đình, những người bị bỏ rơi, các bệnh nhân trong tâm hồn và thân xác, nhất là những người trẻ đang tìm kiếm hạnh phúc".

Ðức Hồng Y Ouellet: tấn công của Ðức Tổng Giám Mục Viganò là vô bằng cớ

Trong thư Ðức Hồng Y Ouellet, người Canada, thuộc Tu đoàn Xuân Bích, xác quyết rằng: những lời tấn công của Ðức Tổng Giám Mục Viganò chống Ðức Thánh Cha là "bất công và không được biện minh bằng sự kiện, vì thế lời cáo buộc ấy là một sự dựng đứng về chính trị, không có nền tảng thực sự để có thể cáo buộc Ðức Thánh Cha". (Rei 7-10-2018)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page