Truyền thống cầu khấn

Ðức Maria ở đền thánh Pompei

 

Truyền thống cầu khấn Ðức Maria ở đền thánh Pompei.

Hồng Thủy

Vatican (Vat. 7-10-2018) - Ðức Thánh Cha Phanxicô nhắc đến truyền thống đọc kinh cầu Ðức Mẹ Pompei vào ngày 07 tháng 10 và mời gọi các tín hữu tiếp tục đọc kinh Mân Côi trong tháng 10 để cầu nguyện cho Giáo hội.

Sau khi đọc Kinh Truỳên Tin trưa Chúa nhật 07 tháng 10 năm 2018 tại Vatican, Ðức Thánh Cha Phanxicô nhắc các tín hữu hôm nay là lễ Ðức Mẹ Mân Côi và chào các tín hữu tụ họp ở đền thánh Ðức Mẹ ở Pompei để đọc kinh cầu Ðức Mẹ theo truyền thống dưới sự chủ sự của Ðức Hồng Y Mario Zenari, sứ thần Tòa Thánh tại Siria.

Kinh cầu Ðức Mẹ Pompei

Hàng năm, vào ngày 07 tháng 10, đông đảo tín hữu tụ họp tại đền thánh Ðức Mẹ ở Pompei để đọc kinh cầu Ðức Mẹ theo truyền thống. Ðây là một kinh nguyện cổ xưa do chân phước Bartolo Longo soạn, kết quả của một quá trình hoán cải và sùng kính Mẹ Maria của chính chân phước. Kinh này được đọc vào ngày 8 tháng 5 và Chúa nhật đầu tháng 10.

Kinh cầu Ðức Mẹ Pompei được chân phước Longo soạn vào năm 1883, sau khi được cảm hứng từ lời kêu gọi của Ðức Giáo Hoàng Leo XIII, đọc kinh Mân Côi như phương thế chống lại sự dữ trên thế giới. Lời kinh như lời của một người con với tình yêu thưa gửi cho người mẹ của mình.

Bartolo Longo - tông đồ của Mẹ Maria

Bartolo Longo là một luật sư trẻ tuổi, trước đó đã chống phá Giáo hội, theo satan, nhưng đã được hoán cải nội tâm. Từ chỗ chống đối Giáo hội và các giáo sĩ, ông trở thành con người của đức tin, thực hiện các việc bác ái và truyền bá kinh Mân Côi sau khi nhận được lệnh truyền "nếu con truyền bá kinh Mân Côi, con sẽ sống." Chính nhờ Bartolo Longo mà 100 năm sau đó, tại một nơi hoang vắng, một đền thờ dâng kính Ðức Mẹ đã được thánh hiến.

Ðức Thánh Cha Phanxicô cũng tái mời gọi các tín hữu đọc kinh Mân Côi mỗi ngày trong tháng 10 và kết thúc với điệp khúc "Dưới sự che chở của Mẹ" và kinh cầu tổng lãnh thiên thần Micae, để đẩy lùi những tấn công của ma quỷ muốn chia rẽ Giáo hội.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page