Toà Thánh gửi lời chia buồn

đến Nhà nước Việt Nam

 

Toà Thánh gửi lời chia buồn đến Nhà nước Việt Nam.

Lm. Giuse Ðào Nguyên Vũ, S. J.

Vatican (WHÐ 22-09-2018) - Hôm ngày 22 tháng 9 năm 2018, Ðức Tổng giám mục Marek Zalewski, Sứ thần Toà Thánh tại Singapore kiêm Ðại diện Toà Thánh không thường trú tại Việt Nam đã gửi công điện đến Bộ Ngoại giao Việt Nam, chuyển lời chia buồn sâu sắc của Ðức Thánh Cha Phanxicô sau khi được tin Chủ tịch nước Việt Nam Trần Ðại Quang đã qua đời.

Ðức Thánh Cha Phanxicô đã gửi lời chia buồn đến bà Ðặng Thị Ngọc Thịnh, Quyền Chủ tịch nước Việt Nam và nhân dân Việt Nam cùng với lời cầu nguyện cho những ai đang khóc than về sự ra đi của ngài Chủ tịch nước. Ðức Thánh Cha cũng nguyện xin Thiên Chúa ban ơn an ủi và bình an xuống trên nhân dân Việt Nam và gia đình cố Chủ tịch Trần Ðại Quang.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page