Phát biểu của Ngoại trưởng Tòa Thánh

kêu gọi hoàn toàn cấm võ khí hạt nhân

 

Phát biểu của Ngoại trưởng Tòa Thánh kêu gọi hoàn toàn cấm võ khí hạt nhân.

G. Trần Ðức Anh OP

Vienne (Vat. 18-09-2018) - Tòa Thánh tái kêu gọi hoàn toàn cấm võ khí hạt nhân, chống vứt bỏ đồ phế thải có phóng xạ trong thiên nhiên, và đừng lơ là với những ưu tiên thực sự của nhân loại đang đau khổ.

Lập trường trên đây đã được Ðức Tổng Giám Mục Paul Gallagher, ngoại trưởng Tòa Thánh, trình bày hôm 17 tháng 9 năm 2018 tại Hội nghị quốc tế thứ 62 của Tổ chức Liên Hiệp Quốc về năng lượng hạt nhân, gọi tắt là AIEA, nhóm họp tại Vienne, thủ đô Áo.

Ca ngợi nỗ lực của Aiea đối với Iran và Bắc Hàn

Ðức Tổng Giám Mục Gallagher, người Anh, ca ngợi nỗ lực của Tổ chức quốc tế này đối với Iran, qua các hoạt động theo dõi, mang lại một yếu tố không thể thiếu được để kiểm chứng xem tất cả các chất hiệu hạt nhân có được Iran dùng vào những mục tiêu hòa bình hay không. Cũng vậy, Ngoại trưởng Tòa Thánh nhấn mạnh sự cần thiết phải đối thoại với Bắc Hàn về chương trình hạt nhân, vốn là điều đe dọa sự toàn vẹn của kế hoạch không để cho võ khí hạt nhân lan tràn. Tuy nhiên, Ðức Tổng Giám Mục xác quyết rằng không có một giải pháp quân sự cho những đe dọa từ phía Bắc Hàn.

Chống vứt bỏ các chất liệu phóng xạ trong môi trường

Ðức Tổng Giám Mục Gallagher nhận xét rằng nhiều nước trên thế giới mong muốn có sự nghiêm cấm hoàn toàn các vụ thử nghiệm hạt nhân. Những thử nghiệm này thường kèm theo việc trực tiếp vứt bỏ các chất liệu có phóng xạ trong môi trường, tạo nên sự chồng chất ở mức độ cao nhất các phóng xạ do con người tạo nên đối với dân chúng và môi trường thiên nhiên trên thế giới. Vì thế, - Ðức Tổng Giám Mục nói - chúng tôi xác quyết rằng các võ khí hạt nhân là những võ khí tàn sát tập thể và phá hoại môi trường".

Leo thang võ khí đe dọa các ưu tiên của nhân loại

Trong bài tham luận, Ðức Tổng Giám Mục ngoại trưởng Tòa Thánh cũng tố giác sự leo thang hạt nhân làm gia tăng nghèo đói tại nhiều nước, như Ðức Thánh Cha Phanxicô đã nhận xét: sự chạy đua võ trang, không những các võ khí hạt nhân, nhưng cả chương trình tân trang các võ khí khác, là những khoản chi tiêu lớn đối với các nước, đến độ đặt xuống hàng nhì các ưu tiên đích thực của nhân loại đang đau khổ như cuộc chiến chống nghèo đói, thăng tiến hòa bình, thực hiện những dự án giáo dục, môi sinh và y tế, cũng như sự phát triển các quyền con người".

Cần một nền luân lý đạo đức mới

Và Ðức Tổng Giám Mục Gallagher kết luận rằng: "Tòa Thánh nhắc nhở về nhu cầu cấp thiết cần có một nền luân lý đạo đức mới mẻ trên hoàn cầu về trách nhiệm, tình liên đới, an ninh trong tinh thần cộng tác, thay thế cho những lối tư duy cũ thường do tư lợi và sự nghi kỵ nhau hướng dẫn. Chúng ta phải nhìn nhận rằng hòa bình và an ninh của chúng ta, xét cho cùng, là điều lệ thuộc hòa bình và an ninh của tha nhân". (Cath.ch 17-9-2018)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page