Công bố danh sách tham dự viên

Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới 2018

về giới trẻ

 

Công bố danh sách tham dự viên Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới 2018 về giới trẻ.

G. Trần Ðức Anh OP

Vatican (Vat. 17-09-2018) - Danh sách 409 tham dự viên Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới kỳ thứ 15 về giới trẻ đã được công bố hôm 15 tháng 9 năm 2018, trong đó có 3 người Việt Nam.

Công nghị Giám Mục thế giới này sẽ tiến hành tại Vatican từ ngày 3 đến 28 tháng 10 năm 2018 với chủ đề "Người trẻ, đức tin, và sự phân định ơn gọi".

Thành phần các vị tham dự

Ðứng đầu danh sách là Ðức Thánh Cha Phanxicô trong tư cách là Chủ tịch. Tiếp đến là Ðức Hồng Y Tổng thư ký Lorenzo Baldisseri, người Italia.

Ðức Thánh Cha bổ nhiệm 4 vị Hồng Y làm Chủ tịch thừa ủy đến từ 4 châu lục, thay ngài chủ tọa các phiên họp khoáng đại. Ðó là:

- Ðức Hồng Y Sako, Thượng Phụ Giáo chủ Công Giáo Canđê bên Irak,

- tiếp đến là Ðức Hồng Y Tsarahazana người Madagascar,

- Ðức Hồng Y Charles Maung Bo, người Myanmar,

- sau cùng là Ðức Hồng Y Rabat người Papua Tân Guinea, thuộc Úc châu.

Vị Tổng tường trình viên là Ðức Hồng Y Sergio da Rocha, Tổng Giám Mục Brasilia và cũng là Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Brazil. Ngài có nhiệm vụ giới thiệu các vấn đề của Công nghị Giám Mục trước khi các nghị phụ lên tiếng. Sau đó, Ðức Hồng Y sẽ đúc kết các bài phát biểu và xác định các vấn đề cần được đào sâu trong các nhóm nhỏ.

Hai Giám Mục Việt Nam đại biểu Hội Ðồng Giám Mục

Trong số các nghị phụ, có các vị thủ lãnh 15 Giáo Hội Công Giáo nghi lễ đông phương, sau đó là các đại biểu do các Hội Ðồng Giám Mục bầu lên và được Ðức Thánh Cha phê chuẩn: Hội Ðồng Giám Mục ít người thì được 1 đại biểu, đông hơn thì được hai đại biểu, như trường hợp Việt Nam với Ðức Cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, Giám Mục phụ tá giáo phận Vinh, và Ðức Cha Giuse Ðỗ Mạnh Hùng, Giám quản Tông Tòa Tổng giáo phận Saigòn. Hội Ðồng Giám Mục nào đông hơn nữa thì được 3 đại biểu như Philippines, và Hội Ðồng Giám Mục nào có hơn 100 thành viên thì được 4 đại biểu.

Các Bề trên tổng quyền và nghị phụ do Ðức Thánh Cha bổ nhiệm

Tiếp đến có 10 nghị phụ do Liên hiệp các Bề trên Tổng quyền dòng nam bầu lên, trong số này có các Bề trên Tổng quyền dòng Tên, Don Bosco, Ða Minh, Phanxicô Viện Tu, Dòng Chúa Cứu Thế, Dòng Xitô, v.v. Sau đó là 16 vị đứng đầu các cơ quan trung ương Tòa Thánh.

Ðức Thánh Cha đã bổ nhiệm thêm 39 nghị phụ, trong đó có 16 Hồng Y, kể cả Ðức Hồng Y người Lào Louis Marie Ling, Ðại diện Tông tòa Viên Chăn; 13 Giám Mục và 10 Linh Mục.

Các dự thính viên và chuyên viên

Trong danh sách có 50 dự thính viên nam nữ trong đó có một người Việt Nam là anh Giuse Cao Hữu Minh Trí, thuộc ban mục vụ giới trẻ Công Giáo tại Sàigòn, và dấn thân trong giới doanh nhân.

Sau cùng có các chuyên gia, cộng tác viên của hai Linh Mục Tổng thư ký đặc biệt của khóa họp này, các Linh Mục chủng sinh phụ giúp Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội Ðồng Giám Mục, 4 Linh Mục cố vấn. (Rei 15-9-2018)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page