Phong Chân Phước

cho Mẹ Eppiger tại Strasbourg

 

Phong Chân Phước cho Mẹ Eppiger tại Strasbourg.

G. Trần Ðức Anh

Strasbourg (Vat. 9-09-2018) - Chiều chúa nhật 9 tháng 9 năm 2018, Ðức Hồng Y Angelo Becciu, Tổng Trưởng Bộ Phong thánh, đại diện Ðức Thánh Cha Phanxicô chủ sự lễ phong chân phước cho Nữ tu Alfonse Marie Eppinger, sáng lập dòng nữ tu Chúa Cứu Thế Cực Thánh.

Vị tân chân phước tục danh là Elisabette Eppinger sinh năm 1814 tại mạn bắc miền Alsace, con đầu lòng trong số 11 người con của một gia đình nông dân khiêm hạ. Ngay từ nhỏ Elisabette vốn có sức khỏe mong manh và hầu như mù chữ. Elisabette có lòng sùng kính đặc biệt đối với phép Thánh Thể, và sau khi rước lễ lần đầu, Elisabette xin được phép của cha sở cho rước lễ thường xuyên, trái với thói quen thời đó.

Năm 1846, khi được 32 tuổi, trong cuộc chịu bệnh lâu dài và đau đớn hơn những lần trước đó, Elisabette cảm thấy sự hiện diện huyền nhiệm của Chúa Giêsu, Ngài hiện ra, chuyện vãn và an ủi chị. Sau đó, chị cũng được ơn nói tiên tri, khiến cho tiếng thăm chị lan rộng các nơi ở Pháp và truyền tới Roma. Nhiều hiện tượng thần bí cũng được các chứng nhân tận mắt kể lại. Năm 1848, Ðức Cha Andrea Raess, Giám Mục giáo phận Strasbourg, đích thân đến làng quê của chị ở Niederbronn để điều tra về những hiện tượng này, và thẩm định về chị, theo lời yêu cầu của Tòa Thánh. Ðức Giám Mục có cảm tưởng mình đứng trước một tâm hồn mạnh mẽ, với những nhân đức ngoại thường.

Tháng 9 cùng năm 1848, chị Elisabette Eppinger nhận được thông báo của Chúa dạy thành lập một dòng tu, giúp đỡ người nghèo. Mặc dù vốn bị bệnh nặng, khi ấy chị được khỏi bệnh đột ngột và tận tụy thi hành sứ vụ đã nhận lãnh. Dòng các nữ tu Chúa Cứu Thế Cực Thánh được khai sinh và Ðức Cha Andrea Raess phê chuẩn ngày 28 tháng 8 năm 1849 và chị Elisabette được ngài bổ nhiệm làm Bề trên Tổng quyền tiên khởi. Chị cai quản dòng trong 18 năm trời và làm cho dòng lan rộng tại các nước Pháp, Ðức, Áo và Hungari, thích ứng với các nhu cầu bác ái ở địa phương.

Chị Alfonsa Maria Elisabette Eppinger qua đời ngày 31 tháng 7 năm 1867 lúc mới được 53 tuổi.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page