Ðức Giáo Hoàng Phanxicô tiếp 75 Giám Mục

thuộc các xứ truyền giáo

 

Ðức Giáo Hoàng Phanxicô tiếp 75 Giám Mục thuộc các xứ truyền giáo.

G. Trần Ðức Anh OP


Ðức Giáo Hoàng Phanxicô tiếp 75 Giám Mục thuộc các xứ truyền giáo.


Vatican (Vat. 8-09-2018) - Ðức Thánh Cha Phanxicô đặc biệt nhắc nhở các Giám Mục hãy là những người cầu nguyện, người loan báo và là người hiệp thông, quan tâm đến các gia đình, chăm sóc chủng viện, giúp đỡ người trẻ và người nghèo.

Có 4 Giám Mục Việt Nam

Ngài đưa ra những lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 8 tháng 9 năm 2018, dành cho 75 Giám Mục thuộc các xứ truyền giáo, thụ phong trong khoảng 2 năm gần đây, đang tham dự khóa bồi dưỡng 2 tuần lễ do Bộ truyền giáo tổ chức. Các vị đến từ 34 quốc gia, trong đó có 4 Giám Mục Việt Nam là Ðức Cha Ðaminh Nguyễn Văn Mạnh, Giám Mục Phó giáo phận Ðà lạt; Ðức Cha Gioan Ðỗ Ðức Ngân, Giám Mục phụ tá Xuân Lộc; Ðức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, Giám mục Phụ Tá Tổng Giáo Phận Sàigòn; Ðức Cha Giuse Nguyễn Ðức Cường, Giám Mục Thanh Hóa.

Hiện diện tại buổi tiếp kiến còn có 75 vị khác gồm Ðức Hồng Y Filoni Tổng trưởng Bộ truyền giáo, hai Ðức Tổng Giám Mục Tổng thư ký và hàng chục Linh Mục sinh viên phụ giúp các Giám Mục trong khóa bồi dưỡng.

Sứ vụ rao giảng và kiến tạo hiệp thông

Sau khi nói đến nghĩa vụ cầu nguyện của Giám Mục, chuyển cầu cho dân Chúa, Ðức Thánh Cha nhấn mạnh đến sứ vụ của Giám Mục như người rao giảng Tin Mừng. "Giám Mục không sống trong văn phòng như người quản trị xí nghiệp, nhưng giữa dân, trên các nẻo đường thế giới như Chúa Giêsu, mang Chúa đến những nơi Chúa chưa được biết đến.. Giám Mục không hài lòng với những tiện nghi thoải mái, nhưng xả thân cho tha nhân, phó thác cho lòng trung tín của Thiên Chúa.. Lối rao giảng của Giám Mục là khiêm tốn làm chứng về tình thương của Thiên Chúa, như Chúa Giêsu đã làm, hạ mình xuống vì yêu thương".

Ðức Thánh Cha cũng khẳng định rằng "Giám Mục là người hiệp thông, được kêu gọi liên kết các đoàn sủng với nhau. Giáo Hội cần sự hiệp thông, chứ không cần những người đơn ca ngoài ca đoàn hoặc những người thực hiện những cuộc chiến riêng tư.. Giám Mục không tạo nên tin tức trên báo chí, không tìm kiếm sự đồng thuận của thế gian, không quan tâm bảo vệ thanh danh của mình, nhưng thích kiến tạo tình hiệp thông.. không mệt mỏi trong việc lắng nghe, không dựa trên những dự án được đề ra trên bàn giấy.. Giám Mục trở nên một với dân và đặc biệt với Linh Mục đoàn của mình".

Xa tránh thái độ "giáo sĩ trị"

Trong bài huấn dụ, Ðức Thánh Cha đặc biệt xa tránh kiểu cách giáo sĩ trị, tức là "cách thức sai trái hiểu và thực hành quyền bính trong Giáo Hội, thường xảy ra trong nhiều cộng đoàn, trong đó người ta thấy có những vụ lạm dụng tính dục, lạm dụng quyền bính và lương tâm". Kiểu cách này làm hao mòn tình hiệp thông, vì nó gây ra sự chia rẽ trong thân mình Giáo Hội, kích thíc và giúp kéo dài nhiều tai ương mà chúng ta đang tố giác ngày nay.

Chống lại lạm dụng có nghĩa là mạnh mẽ chống lại mọi hình thức 'giáo sĩ trị' (thư gửi dân Chúa 20-8-2018).

Vì thế, - Ðức Thánh Cha nói với các Giám Mục - "Anh em đừng nghĩ mình là chúa của đoàn chiên, cho dù những ngừơi khác làm như vậy hoặc một số tập tục ở địa phương làm cho điều ấy dễ xảy ra. Ước gì dân Chúa cảm thấy anh em là những người cha ân cần.."

Khiêm tốn

Ðức Thánh Cha cảnh giác các Giám Mục đừng chiều theo những xu hướng ngày nay, tại một số nơi người ta có khuynh hướng tỏ ra mình là người lãnh đạo, tỏ ra hùng mạnh, giữ khoảng cách và điều khiển người khác. Thái độ này có vẻ thu hút nhưng không hợp với Tin Mừng. Nó thường gây thiệt hại cho đoàn chiên..

Săn sóc các gia đình và giới trẻ

Ðức Thánh Cha mời gọi các Giám Mục quan tâm săn sóc các gia đình, cổ võ những hành trình chuẩn bị hôn phối và đồng hành với các gia đình.. quan tâm tới các chủng viện, cẩn thận kiểm chứng xem các chủng sinh có được những người của Thiên Chúa hướng dẫn, các nhà giáo dục có khả năng và chín chắn hay không..

Sau cùng, Ðức Thánh Cha nhắc nhở các Giám Mục hãy lắng nghe người trẻ, đón nhận những mong ước, nghi ngờ, phê bình và khủng hoảng của họ. Họ chính là tương lai của Giáo Hội và xã hội.."

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page