Thành lập giáo phận tại Kosovo

nhân lễ Mẹ Têrêsa Calcutta

 

Thành lập giáo phận tại Kosovo nhân lễ Mẹ Têrêsa Calcutta.

G. Trần Ðức Anh OP

Vatican (Vat. 5-09-2018) - Nhân lễ kính Thánh Nữ Têrêsa Calcutta, 5 tháng 9 năm 2018, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã nâng miền Giám quản Tông Tòa Prizren ở Kosovo lên hàng Giáo phận, với tên là Prizren-Prishtina.

Thông cáo của Tòa Thánh cho biết việc thay đổi này tái lập một giáo phận đã hiện hữu trong lịch sử, và giữ nguyên qui chế của giáo phận này trực thuộc Tòa Thánh.

Cùng với quyết định trên đây, Ðức Thánh Cha bổ nhiệm Giám Mục giáo phận Prizren-Prishtina là Ðức Cha Dode Gjergji, cho đến nay là Giám quản Tông tòa của đơn vị Giáo Hội này.

Giáo phận Prizren là nơi sinh trưởng của Mẹ Têrêsa, hiện có 58 ngàn tín hữu Công Giáo trên tổng số 1 triệu 800 ngàn dân cư, và có 25 giáo xứ.

Kosovo, rộng 10,887 cây số vuông, vốn là một tỉnh của Cộng hòa Serbia, nhưng có đa số dân là người gốc Albani. Sau một thời gian đấu tranh đòi độc lập, miền này trở thành một vùng thuộc quyền Liên Hiệp Quốc bảo hộ. Kosovo tự tự tuyên bố độc lập, nhưng chỉ có một số ít quốc gia công nhận. Tòa Thánh chưa công nhận miền này như một nước độc lập, nhưng năm 2000 đã thành lập miền Giám quản Tông Tòa tại đây và bổ nhiệm Ðức Cha Gjergji thay mặt Tòa thánh cai quản Giáo Hội Công Giáo tại đây. (Rei 5-9-2018)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page