Ðan viện Xitô được tái lập

tại miền đông Ðức sau 200 năm

 

Ðan viện Xitô được tái lập tại miền đông Ðức sau 200 năm.

G. Trần Ðức Anh OP

Vatican (Vat. 3 tháng 9 năm 2018) - Ðan viện dòng Xitô được tái lập tại Ðông Ðức sau 200 năm bị nhà nước quốc hữu hóa.

Ðó là Ðan viện ở thành phố Neuzelle, bang Brandenburg, và thuộc giáo phận Goerlitz, được chính thức tái lập trong buổi lễ sáng chúa nhật 2 tháng 9 năm 2018 do Ðức Ðan viện Phụ Maximilian Heim của Ðan viện Thánh Giá gần thủ đô Vienne của Áo, chủ sự. Ðan viện này tiếp nối Ðan viện có từ 750 năm trước đó và bị Nhà Nước Ðức quốc hữu hóa năm 1817.

6 Ðan sĩ thuộc Ðan viện Thánh Giá ở Áo được Viện Phụ gửi đến Neuzelle để tái lập sự hiện diện của dòng Xitô ở miền Ðông Ðức. Thánh lễ do Ðức Giám Mục sở tại Wolfgang Ipolt chủ tế, cùng với Ðức Tởng Giám Mục Heiner Koch của Tổng giáo phận Berlin, và 2 Giám Mục khác. Trong số 1,800 tín hữu hiện diện có bà Bộ trưởng Văn hóa Martina Muench của bang Brandenburg.

Tuyên bố của Viện Phụ

Lên tiếng trong nghi thức tái lập Ðan viện, Ðức Viện Phụ Maximilian Heim của Ðan viện Thánh Giá nói rằng: "Chúng tôi muốn thành lập tại đây một điểm khởi hành mới, một điểm thu hút, trong đó đức tin, đức cậy và đức mến được sống thực và các tín hữu có thể cảm nghiệm một sự hiệp thông huynh đệ".

Nhắn nhủ của Ðức Giám Mục

Về phần Ðức Cha Ipolt, ngài mời gọi các đan sĩ hãy chứng tỏ tấm gương tìm kiếm Thiên Chúa là điều bõ công và có thể mang lại hạnh phúc cho con người. Ðức Cha nói: "Xin anh em hãy trở thành những người đồng hành vui tươi cho những ngừơi tìm đến thành Neuzelle này và những người tìm kiếm ý nghĩa cho cuộc sống của họ".

Công tác của 6 Ðan sĩ

6 Ðan sĩ Xitô tại Neuzelle cũng dấn thân trong việc mục vụ giáo xứ và trung tâm hành hương, dạy giáo lý và trong tương lai, dòng dự kiến sẽ xây một Ðan viện mới ngoài khuôn khổ Ðan viện cổ kính.

Sở du lịch ở địa phương cho rằng Ðan viện có thể thu hút mỗi năm khoảng 120 ngàn du khách và tín hữu hành hương. (KNA 2-9-2018)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page