74 Giám Mục thuộc các xứ truyền giáo

dự khóa bồi dưỡng

 

74 Giám Mục thuộc các xứ truyền giáo dự khóa bồi dưỡng.

G. Trần Ðức Anh OP

Vatican (Vat. 4-09-2018) - Trong những ngày này, khóa bồi dưỡng dành cho các Giám Mục thuộc các xứ truyền giáo, thụ phong trong 2 năm gần đây, đang tiến hành tại Giáo Hoàng Học viện thánh Phaolô Tông Ðồ ở Roma.

Khóa bồi dưỡng đã được Ðức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ truyền giáo, khai mạc sáng ngày 3 tháng 9 năm 2018. Và Ðức Tổng Giám Mục Protase Rugambwa, người Tanzania, Tổng thư ký Bộ truyền giáo, đã chủ sự thánh lễ đồng tế với 74 Giám Mục tham dự.

Các vị đến từ 34 quốc gia thuộc 4 châu lục, trong số này có 17 nước Phi châu, 6 nước thuộc Ðại dương châu, 3 nước Mỹ châu la tinh và 8 nước từ Á châu, trong đó có 4 Giám Mục Việt Nam là Ðức Cha Ðaminh Nguyễn Văn Mạnh, Giám Mục Phó giáo phận Ðà lạt, Ðức Cha Gioan Ðỗ Ðức Ngân, Giám Mục phụ tá Xuân Lộc, Ðức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, Ðức Cha Giuse Nguyễn Ðức Cường, Giám Mục Thanh Hóa.

Chương trình khóa học

Theo chương trình đại cương của khóa học cho đến ngày 15 tháng 9 năm 2018, mỗi ngày có thánh lễ đồng tế và kinh sáng, 3 bài thuyết trình, sau đó là các cuộc thảo luận và làm việc thao các nhóm ngôn ngữ. Sau cùng là kinh chiều.

Thứ bẩy 8 tháng 9 năm 2018, các Giám Mục sẽ đồng tế thánh lễ tại Ðền thờ Thánh Phêrô, và sẽ được Ðức Thánh Cha tiếp kiến. Chúa nhật 9 tháng 9 năm 2018, các vị sẽ đi hành hương tại Assisi. Chiều ngày 10 tháng 9 năm 2018, sẽ có cuộc gặp gỡ các Giám Mục mới thuộc Bộ Giám Mục.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page