Ðại hội thứ 26 của Liên hiệp quốc tế

các Ðại học Công Giáo

 

Ðại hội thứ 26 của Liên hiệp quốc tế các Ðại học Công Giáo.

G. Trần Ðức Anh O.P.

Dublin (Maynooth College 22-07-2018) - Ðại Hội thứ 26 của Liên hiệp các Ðại học Công Giáo đang tiến hành từ ngày 23 đến 27 tháng 7 năm 2018 tại Giáo Hoàng Ðại Học Công Giáo Thánh Patrick ở Maynooth, gần thủ đô Dublin của Ailen.

Tham dự Ðại hội có hơn 200 giáo sư Viện trưởng, Phó Viện trưởng của các đại học Công Giáo trên thế giới, cùng với Ðức Hồng Y Giuseppe Versaldi, Tổng trưởng Bộ giáo dục Công Giáo, và Ðức Cha Aemon Martin, Tổng Giám Mục Armagh, Giáo Chủ Công Giáo toàn đảo Ailen.

Ðại hội năm 2018 có chủ đề là "Các Ðại Học Công Giáo, hoạt động trong tình liên đới như những tác nhân trách nhiệm, từ địa phương tới hoàn vũ". Qua chủ đề này, Ðại hội nhắm đưa Thông điệp Laudato sì của Ðức Thánh Cha Phanxicô hồi năm 2015 về việc bảo vệ săn sóc căn nhà chung của chúng ta vào trọng tâm hệ thống làm việc của các Ðại học Công Giáo, bằng cách đề cập đến các vấn đề có liên hệ tới trách nhiệm xã hội của các cơ sở giáo dục này.

Cha viện trưởng Mullaney

Lên tiếng nhân đại hội, Cha Michael Mullaney, Giáo Sư Viện trưởng Ðại Học Maynooth, nói: "Thật là một vinh dự lớn cho đại học này được chọn để đón tiếp Ðại Hội lần này. Ðây là một hội nghị lớn của các Ðại học và sẽ được thông tin trên thế giới. Các cuộc thảo luận của chúng tôi tìm cách giải thích rằng chính nghĩa con người sẽ được thực sự phục vụ nếu kiến thức được liên kết với lương tâm. Sự hiệp nhất giữa kiến thức và lương tâm là một động lực hướng dẫn các Ðại học Công Giáo. Trách vụ chung của chúng ta là trở thành những tác nhân có tinh thần trách nhiệm và theo luân lý đạo đức để đối phó với những thách đố thời nay liên quan đến phẩm giá con người, kinh tế và chính trị, hầu xây dựng một thế giới nhân bản hơn và bảo vệ trái đất chung của chúng ta".

Ðại hội các Ðại học Công Giáo đã khai diễn chiều ngày 23 tháng 7 năm 2018 với thánh lễ tại Nhà nguyện Ðại học thánh Patrick ở Maynooth do Ðức Hồng Y Versaldi chủ tế và Ðức Hồng Y Aemon Martin giảng.

Ðại học Maynooth

Ðại Học thánh Patrick ở huyện Kildare, cách trung tâm Dublin khoảng 15 cây số, được thành lập năm 1795 như một chủng viện để đào tạo các linh mục, và trở thành một Giáo Hoàng Ðại học từ năm 1896. Hiện nay, cơ sở giáo dục này bao gồm cả chủng viện lẫn Ðại học, cấp phát các văn bằng về thần học, triết học, thần học và nghệ thuật (Theology and Arts).

Hội đồng quản trị Ðại học gồm có 4 Tổng Giám Mục và 13 Giám Mục khác tại đảo Ailen và Ðức Tổng Giám Mục giáo chủ Aemon Martin là chủ tịch Hội đồng quản trị. (www.maynoothcollege.ie 22-7-2018)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page