Ðức Hồng Y Tagle mời gọi

các linh mục và tu sĩ Philippines nên thánh

 

Ðức Hồng Y Tagle mời gọi các linh mục và tu sĩ Philippines nên thánh.

Hồng Thủy

Manila (Ucan News 18-07-2018) - Trong đại hội truyền giáo Philippines năm 2018, trùng vào Năm Linh mục và Ðời sống Thánh hiến, Ðức Hồng Y Luis Antonio Tagle của Manila kêu gọi các linh mục và nữ tu phấn đấu nên thánh.

Hôm 18 tháng 07 năm 2018, trong ngày đầu tiên của đại hội truyền giáo Philippines lần thứ 5 được tổ chức tại đại học thánh Tôma của dòng Ðaminh ở Manila, Ðức Hồng Y Tagle mời gọi các linh mục và tu sĩ luôn phấn đấu để sống thánh thiện. Ngài nói: "Chúng ta không phấn đấu nên thánh bởi vì chúng ta được thụ phong linh mục. Chúng ta không phấn đấu nên thánh bởi vì chúng ta là các nam nữ tu sĩ. Chúng ta phấn đấu nên thánh bởi vì chúng ta được rửa tội."

Ðức Hồng Y nhấn mạnh rằng dân chúng có thể luôn tìm thấy sự linh hứng từ Chúa Giêsu và từ các chứng tá của đức tin và sự thánh thiện. Ðức Hồng Y nói: "Chúng ta thấy rằng sự thánh thiện của cuộc sống giữa những người mẹ và người cha đơn sơ, những người gác cổng đơn sơ bình dân, một người lau chùi dọn dẹp khiêm nhường trong căng tin, và người phụ nữ giặt ủi chịu khổ cực để con mình được đến trường."

Ðức Hồng Y giải thích thêm: "Chia sẻ chức tư tế của Chúa Kitô nghĩa là chia sẻ sự thánh thiện của Ngài - khả năng thực hiện ý của Chúa và liên đới với người lân cận, đặc biệt những người bị thương tích và những người sai lầm trong cuộc sống."

Ðức Hồng Y khuyến cáo các tham dự viên Ðại hôi đừng hài lòng về đức tin của mình. Ngài nói: "Ðừng chậm chạp lớn lên trong nhiệt thành. Hãy kiên vững trong tinh thần. Hãy phục vụ Thiên Chúa. Hãy vui lên trong hy vọng. Hãy chịu đựng các khó khăn. Hãy kiên trì trong cầu nguyện." Ðức Hồng Y khuyên nhủ mọi người: "Ðừng để sự dữ chiến thắng những hãy chiến thắng sự dữ bằng điều thiện. Ðây là chức tư tế của Chúa Kitô trong đời sống hàng ngày."

Ðại hội truyền giáo Philippines hàng năm được Ðức Hồng Y Tagle tổ chức lần đầu tiên năm 2013 như đáp lại lời mời gọi canh tân đức tin trong bối cảnh của Philippine và Á châu. Ðại hội năm 2018 diễn ra từ ngày 18 đến 22 tháng 07 năm 2018. Trong ngày đầu tiên của đại hội đã có khoảng 2,000 người tham dự. (Ucan News 18/07/2018)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page