Ðức Tổng Giám mục Henryk Hoser

bắt đầu sứ vụ tại giáo xứ Mễ Du Medjugorje

 

Ðức Tổng Giám mục Henryk Hoser bắt đầu sứ vụ tại giáo xứ Mễ Du Medjugorje.

Hồng Thủy

Medjugorje (Vat. 22-07-2018) - Chúa nhật 22 tháng 07 năm 2018, Ðức Tổng Giám mục Henryk Hoser sẽ bắt đầu sứ vụ của ngài tại giáo xứ Mễ du (Medjugorje) với việc cử hành Thánh lễ vào lúc 7 giờ tối tại đây. Tất cả các giáo dân cũng như các tín hữu hành hương được mời tham dự buổi cử hành này.

Ngày 11 tháng 02 năm 2017, Ðức cha Henryk Hoser, Tổng Giám mục hưu trí của giáo phận Warszawa-Praga ở Balan, đã được Ðức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Thanh tra Tông Tòa với sứ vụ đặc biệt tại giáo xứ Mễ du. Trong thông cáo, phòng Báo chí Tòa Thánh giải thích về việc bổ nhiệm và vai trò của Ðức cha Hoser như sau: "Sứ vụ này nhằm mục đích hiểu sâu hơn về tình hình mục vụ của Mễ du, và trên tất cả, nhu cầu của các tín hữu đến hành hương và, trên cơ sở này, sẽ có các đề xuất cho các chương trình mục vụ có thể cho tương lai. Do đó, nó sẽ có tính cách hoàn toàn mục vụ."

Phòng Báo chí Tòa Thánh cũng nhấn mạnh rằng "sứ vụ của vị Ðặc sứ là dấu chỉ sự quan tâm của Ðức Thánh Cha đối với các tín hữu hành hương. Mục đích không phải là điều tra nhưng chính xác là mục vụ. Vị Ðặc sứ sẽ không can thiệp vào các vấn đề về các lần hiện ra của Ðức Mẹ, là những điều thuộc thẩm quyền của Bộ Giáo lý đức tin. Ðức cha Ðặc sứ sẽ liên lạc với Ðức Giám mục giáo phận, các tu sĩ dòng Phanxicô - là những người được ủy thác coi sóc giáo xứ Mễ du - và các tín hữu ở nơi đó. Thông cáo khẳng định sứ vụ của vị Ðặc sứ là vì các tín hữu hành hương, chứ không chống lại ai."

Ngày 31 tháng 05 năm 2018, Ðức Thánh Cha tái bổ nhiệm Ðức cha Hoser làm Thanh tra Tông Tòa với sứ vụ đặc biệt tại giáo xứ Mễ Du sau khi lần bổ nhiệm trước hết thời hạn vài tháng trước. Lần này Ðức Thánh Cha bổ nhiệm ngài vô thời hạn và tùy ý Tòa Thánh. Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết đây là một sứ vụ hoàn toàn có tính mục vụ, với mục đích đảm bảo một sự đồng hành liên tục và ổn định cho cộng đoàn giáo xứ Mễ Du và cho các tín hữu đến hành hương tại đây, cần được một sự săn sóc đặc biệt.

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page