Giáo hội kết án tội lỗi,

nhưng yêu thương kẻ có tội

 

Giáo hội kết án tội lỗi, nhưng yêu thương kẻ có tội.

Linh Tiến Khải

Vatican (OS. ROMANO 20-07-2018) - Giáo Hội lên án tội lỗi, vì phải nói sự thật, nhưng đồng thời mở rộng đôi tay cho người tội lỗi, và cống hiến lòng thương xót Chúa cho họ.

Ðức Thánh Cha Phanxicô đã khẳng định như trên trong sứ điệp gửi đại hội lần thứ 12 của tổ chức quốc tế gọi là "Các nhóm Ðức Bà", triệu tập tại Fatima trong các ngày từ 16 tới 21 tháng 7 năm 2018. Ðề tài của đại hội lần này là gương mặt của người con hoang đàng và nhắm nêu bật tông huấn của Ðức Thánh Cha về lòng thương xót Chúa.

Trong sứ điệp gửi Ðức Tổng Giám Mục Rino Passigato, Sứ Thần Tòa Thánh tại Bồ Ðào Nha, Ðức Thánh Cha viết tông huấn "giúp nhận ra gương mặt của từng người nơi đứa con lạc đường trở về với Thiên Chúa Cha, là Ðấng không mỏi mệt mở rộng vòng tay tiếp đón và trao ban trở lại cho nó sự cao cả của chức làm con. Bị đánh động bởi lòng lành vĩ đại đó anh chị em hãy để cho con tim mình sống kinh nghiệm ấy: lạy Chúa, đúng thật con là người tội lỗi, con cảm thấy thế và con là như vậy. Con đã lạc đường. Con đã chạy trốn tình yêu của Chúa bằng trăm phương nghìn cách, nhưng một lần nữa con ở đây để canh tân giao ước của con với Chúa. Con cần Chúa. Xin Chúa lại cứu chuộc con đi! Xin hãy đón nhận con một lần trong vòng tay cứu độ của Chúa".

Ngoài ra, đôi cánh tay rộng mở của Chúa Kitô "trên thập giá chứng minh cho thấy rằng không có ai bị loại trừ khỏi tình yêu của Thiên Chúa Cha và lòng thương xót của Ngài". Thật thế, Chúa không chịu trận để mất đi một ai hết: vợ chồng, cha mẹ, con cái... dưới mắt Chúa Giêsu không có ai là hư mất đời đời, chỉ có những con người phải được tìm lại, và Chúa Giêsu thúc đầy chúng ta ra đi ra để kiếm tìm họ. Bởi vì nếu chúng ta muốn tìm Chúa, chúng ta phải tìm Ngài ở nơi đâu Ngài ước mong gặp gỡ chúng ta, chứ không phải ở nơi đâu chúng ta muốn tìm Ngài".

Trong các ngày đại hội các tham dự viên được linh hoạt bởi Ðức Tổng Giám Mục José Tolentino Calaca de Mendoca. Sau khi giảng tĩnh tâm cho Ðức Thánh Cha và giáo triều cha Josè Tolentino đã được Ðức Thánh Cha chỉ định làm Tổng Giám Mục trông coi Văn khố và Thư viện Tòa Thánh. Chương trình sinh hoạt cũng gồm các lúc suy tư, cầu nguyện chung, thánh lễ, và chia sẻ chứng từ. Trong số các tham dự viên cũng có Ðức Hồng Y Peter Turkson, Tổng trường Bộ phát triển nhân bản toàn diện.

Hiệp hội Các nhóm Ðức Bà đã do linh mục Henry Caffarel thành lập cách đây 70 năm và hiện diện tại 95 nước năm châu với hơn 13,500 nhóm. (OS. ROMANO 20-7-2018)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page