4 Hồng Y Chủ tịch thừa ủy

của Thượng Hội Ðồng Giám Mục về giới trẻ

 

4 Hồng Y Chủ tịch thừa ủy của Thượng Hội Ðồng Giám Mục về giới trẻ.

Vatican (Rei 14-07-2018) - Ngày 14 tháng 7 năm 2018, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm 4 vị Chủ tịch thừa ủy, thay mặt ngài chủ tọa các phiên họp của Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới kỳ thứ 15 về giới trẻ.

Thượng Hội Ðồng Giám Mục này sẽ tiến hành từ ngày 3 đến 28 tháng 10 năm 2018 tại Vatican về đề tài: "Người trẻ, Ðức tin và sự phân định ơn gọi".

4 vị được bổ nhiệm là:

- Ðức Hồng Y Louis Raphael I Sako, Thượng Phụ Giáo Chủ Công Giáo Canđê (Irak)

- Ðức Hồng Y Désiré Tsarahazana, Tổng Giám Mục giáo phận Toamasina (Madagascar)

- Ðức Hồng Y Charles Maung Bo, SDB, Tổng Giáo Mục Giáo Phận Yangon (Myanmar)

- Ðức Hồng Y Rohn Ribat, Dòng Thừa Sai Thánh Tâm - M.S.C, Tổng Giám Mục giáo phận Port Moresby.

Cho đến nay, các Thượng Hội Ðồng Giám Mục chỉ có 3 vị Hồng Y Chủ tịch thừa ủy, nhưng nay Ðức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm 4 vị. Cả 4 vị đều đến từ những quốc gia trong đó các tín hữu Kitô chỉ là thiểu số. (Rei 14-7-2018)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page