Các Giám Mục Philippine và chính quyền

ký hiệp ước hỗ trợ các thừa sai ngoại quốc

 

Các Giám Mục Philippine và chính quyền ký hiệp ước hỗ trợ các thừa sai ngoại quốc.

Mania (Asia News 09-07-2018) - Sau 21 năm, Hội đồng Giám mục Philippines và Văn phòng di dân của chính phủ đã gia hạn về vấn đề hỗ trợ các thừa sai ngoại quốc tại nước này.

Hôm 02 tháng 07 năm 2018, một buổi lễ đã được cử hành nhân dịp hiệp ước giữa Hội đồng Giám mục và văn phòng di dân của chính phủ về việc hỗ trợ các thừa sai ngoại quốc tại Philippines được gia hạn.

Trong buổi lễ, Ðức tổng Giám mục Antonio Javellana Ledesma của Cagayan de Oro và đồng thời cũng là chủ tịch Ủy ban quan hệ hỗ tương của Hội đồng Giám mục đã ký hiệp ước với ông Tobias Javier, Ủy viên về di dân. Ðức cha Romulo Valles, Tổng Giám mục Davao và là chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines, cùng với Ðức cha Pablo Virgilio David, Giám mục của Kalookan, cũng hiện diện.

Chính phủ Philippines khẳng định rằng các nhà truyền giáo đã đóng góp "cách to lớn vào sự thăng tiến luân lý và nhân bản cho các công dân; đặc biệt là cho người nghèo, cho giới trẻ, người khuyết tật và những người kém may mắn của xã hội." Việc ký kết hiệp ước là một sự nhìn nhận đối với sự dấn thân của bao người đã cống hiến cuộc đời và sức lực, theo ơn gọi của họ, cho sự phát triển luân lý và tinh thần của người dân Philippines tại nhiều cộng đồng.

Hiệp ước được ký kết sau khi nhiều thừa sai bày tỏ lo âu về các vấn đề liên quan đến việc cấp và gia hạn thị thực của họ. Ðiều đó gây nên một số khó khăn trong việc thực hiện sứ vụ.

Hiệp định đầu tiên giữa các Giám mục Philippines và chính quyền được ký kết giữa ông Edgar Mendonza, ủy viên về di dân và Ðức cha Carlito Cenzon vào ngày 10 tháng 11 năm 1997. (Asia News 09/07/2018)

 

Hồng Thủy

(Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page