Tân Ðại diện Tòa Thánh

không thường trú tại Việt Nam

 

Tân Ðại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam.


Ðức Tổng Giám Mục Marek Zalewski, Tân Sứ Thần Tòa Thánh tại Singapore kiêm Ðại diện không thường trú của Tòa Thánh Tại Việt Nam.


Vatican (Vat. 21-05-2018) - Ngày 21 tháng 5 năm 2018, Phòng báo chí Tòa Thánh thông báo: Ðức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Ðức Tổng Giám Mục Marek Zalewski làm Tân Sứ Thần Tòa Thánh tại Singapore kiêm Ðại diện không thường trú của Tòa Thánh Tại Việt Nam.

Ðức Tổng Giám Mục Marek Zalewski người Ba Lan, năm nay 55 tuổi, từ 4 năm nay là Sứ Thần Tòa Thánh tại nước Zimbabwe ở miền nam Phi châu.

Ngài sinh ngày 2 tháng 2 năm 1963 tại Augustów Ba lan, theo học thần học tại Ðại chủng viện giáo phận Lomza và thụ phong linh mục ngày 27 tháng 5 năm 1989. Hai năm sau, 1991, cha được gửi tới trường ngoại giao Tòa thánh, đồng thời học giáo luật tại Giáo Hoàng Ðại học Gregoriana và đậu tiến sĩ giáo luật năm 1995. Gia nhập ngành ngoại giao Tòa Thánh từ ngày 1 tháng 7 năm 1995 và Cha lần lượt phục vụ tại các Sứ quán Tòa Thánh tại các nước và nhiệm sở: Cộng hòa Trung Phi (1996-1998), Sứ Bộ quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại New York (1998-2001), Anh quốc (2001-2004), Ðức (2004-2008), Thái Lan (2008-2011), Singapore (2011-2012) và Malaysia (2012-2014).

Ngày 25 tháng 3 năm 2014, ngài được Ðức Thánh Cha Phanxicô thăng Tổng Giám Mục hiệu tòa Africa và làm Sứ thần Tòa Thánh tại Zimbabwe. Cha Marek Zalewski được Ðức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, truyền chức Giám Mục ngày 31 tháng 5 năm 2014 tại Nhà thờ chính tòa giáo phận Lomza, cùng với hai vị phụ phong là Ðức Cha Stepnowskirgo, Giám Mục Lomzam và Ðức Cha Romuald Kaminski, Giám Mục Phụ tá giáo phận Elk. Ðức Cha chọn khẩu hiệu giám mục là "Lumen Vitae Christus" (Chúa Kitô là Ánh sáng sự sống).

Ngài thông thạo tiếng Ý, Anh, Pháp và Tây Ban Nha.

Ðức Tổng Giám Mục Marek Zalewski kế nhiệm Ðức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli, Ðại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam từ 2011 đến ngày 13 tháng 9 năm 2017, rồi được bổ làm Sứ Thần Tòa Thánh tại Israel, Ðảo Cipro, kiêm Khâm Sứ Tòa Thánh tại Jerusalem và Palestine.

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page