Quyết định thành lập

Ðại Chủng viện Minh Hòa Ðà Lạt

 

Quyết định thành lập Ðại Chủng viện Minh Hòa Ðà Lạt.


Hội đồng Giám mục Việt Nam quyết định Thành lập Cơ sở II Ðại Chủng viện thánh Giuse Xuân Lộc tại Ðà Lạt, tỉnh Lâm Ðồng, có tên gọi ngắn là Ðại Chủng viện Minh Hòa.


Ðà Lạt (WHÐ 05-05-2018) - Tin vui cho Giáo hội Việt Nam nói chung và Giáo phận Ðà Lạt nói riêng: Ngày 3 tháng 5 năm 2018, Ðức Cha Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam đã ký Quyết định thành lập Cơ sở II Ðại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc tại Ðà Lạt.

Ðịa chỉ: 51 Vạn Kiếp, phường 8, Tp. Ðà Lạt, tỉnh Lâm Ðồng.

Sau đây là toàn văn bản Quyết định:

 

Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam

Văn phòng: 72/12 Trần Quốc Toản

Phường 8, Quận 3, Thành phố Sàigòn

Số: 01/QÐ/HÐGMVN

V/v thành lập Cơ sở II

Ðại Chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc

tại Ðà Lạt

 

Quyết Ðịnh

về việc thành lập cơ sở II

Ðại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc

tại Ðà Lạt

 

Căn cứ Văn thư số 156/BNV/TGCP của Bộ Nội vụ, ký ngày 24 tháng 4 năm 2018, chấp thuận việc Tòa Giám mục giáo phận Ðà Lạt được thành lập Cơ sở II Ðại Chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc tại địa chỉ số 51 Vạn Kiếp, phường 8, thành phố Ðà Lạt, tỉnh Lâm Ðồng;

Căn cứ quy định tại khoản 4 Ðiều 38 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 18 tháng 11 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2018;

Hội đồng Giám mục Việt Nam quyết định:

1. Thành lập Cơ sở II Ðại Chủng viện thánh Giuse Xuân Lộc tại địa chỉ số 51 Vạn Kiếp, phường 8, thành phố Ðà Lạt, tỉnh Lâm Ðồng, có tên gọi ngắn là Ðại Chủng viện Minh Hòa;

2. Ðề nghị Ðại Chủng viện Minh Hóa thực hiện việc đào tạo các ứng sinh linh mục theo quy định của Giáo hội.

 

Làm tại Sàigòn, ngày 3 tháng 5 năm 2018

KT. Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam

 

Tổng thư ký

(Ký tên)

+ Phêrô Nguyễn Văn Khảm

Giám mục GP. Mỹ Tho

 

Chủ tịch

(Ấn ký)

+ Giuse Nguyễn Chí Linh

Tổng Giám mục TGP. Huế

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page