Ðức Thánh Cha yêu cầu các Giám Mục Ðức

tự giải quyết việc cho Tin Lành rước lễ

 

Ðức Thánh Cha yêu cầu các Giám Mục Ðức tự giải quyết việc cho Tin Lành rước lễ.

Vatican (Rei 4-05-2018) - Ðức Thánh Cha Phanxicô mong rằng các Giám Mục Ðức đạt tới một kết quả đồng thuận liên quan đến chỉ nam về việc cho những người Tin Lành rước lễ Công Giáo trong hôn nhân hỗn hợp.

Trên đây là nội dung thông cáo do Phòng báo chí Tòa Thánh công bố sau cuộc họp ngày 3 tháng 5 năm 2018, giữa các đại diện Hội Ðồng Giám Mục Ðức với các vị lãnh đạo liên hệ tại Tòa Thánh. Thông cáo nhắc lại rằng hồi tháng 2 năm 2018, Hội Ðồng Giám Mục Ðức đã thông qua chỉ nam về việc cho những người Tin Lành kết hôn với người Công Giáo được rước lễ. Chỉ nam là một trợ giúp mục vụ mang tựa đề "Ðồng hành với Chúa Kitô - theo vết sự hiệp nhất. Hôn phối hỗn hợp và sự rước lễ chung".

Hơn 3 phần tư các thành viên Hội Ðồng Giám Mục đã bỏ phiếu chấp thuận. Nhưng có một số không nhỏ các mục tử, trong đó có 7 Giám Mục giáo phận, vì nhiều lý do khác nhau, cảm thấy không thể đồng ý. 7 Giám Mục ấy đã ngỏ lời với Bộ giáo lý đức tin, Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô và Hội đồng Tòa Thánh về các văn bản luật. Vì thế, theo ý muốn của Ðức Thánh Cha Phanxicô, một cuộc thảo luận được thỏa thuẩn giữa một số Giám Mục và các vị hữu trách của Tòa Thánh.

Phái đoàn Hội Ðồng Giám Mục Ðức gồm có 7 Hồng Y và Giám Mục, đứng đầu là Ðức Hồng Y Marx Chủ tịch và Ðức Hồng Y Woelki, Tổng Giám Mục giáo phận Koeln. Ngoài ra có cha Tổng thư ký Hội Ðồng Giám Mục Hans Langendoerfer SJ.

Về phía Tòa Thánh có Ðức Tổng Giám Mục Tổng trưởng Bộ giáo lý đức tin Luis Ladaria, Ðức Hồng Y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô, và Ðức Ông Markus Graulich, SDB, Phó Tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh về các văn bản luật, Cha Hermann Geissler, Trưởng Phân Bộ đạo lý thuộc Bộ giáo lý đức tin.

Trong cuộc thảo luận, Ðức Tổng Giám Mục Ladaria cho biết Ðức Thánh Cha đánh giá cao nỗ lực đại kết của các Giám Mục Ðức và yêu cầu các vị, trong tinh thần hiệp thông Giáo Hội, hãy tìm được một kết quả, có thể là đồng thuận. Trong cuộc họp đã thảo luận về các quan điểm khác nhau, ví dụ về tương quan giữa vấn đề đức tin và việc săn sóc mục vụ, tầm quan trọng của chỉ nam này đối với Giáo Hội hoàn vũ và chiều kích pháp lý của tài liệu này.

Ðức Tổng Giám Mục Ladaria sẽ tường trình Ðức Thánh Cha về nội dung cuộc thảo luận. Cuộc gặp đã diễn ra trong bầu không khí thân mật và huynh đệ.

Trên đây là nội dung thông cáo của Phòng Báo Chí Tòa Thánh.

Dự thảo chỉ nam của các Giám Mục Ðức chưa được chính thức công bố nhưng nội chung chính đã được phổ biến, theo đó, các Giám Mục dựa vào giải thích khoản giáo luật số 844, triệt 4 nói rằng "Trong trường hợp nguy tử, hoặc theo phán đoán của Giám Mục giáo phận hay Hội Ðồng Giám Mục, có sự cần thiết trầm trọng, thì các thừa tác viên Công Giáo có thể ban bí tích hợp pháp cho các tín hữu Kitô khác chưa hiệp thông trọn vẹn với Giáo Hội Công Giáo, nếu họ không thể đến gặp thừa tác viên cộng đoàn của họ và nếu họ tự ý xin thừa tác viên Công Giáo, miễn là họ bày tỏ niềm tin của Công Giáo đối với các bí tích ấy và ở trong tình trạng sẵn sàng".

Trong thời gian qua, có nhiều người phê bình chỉ nam này, trong đó có Ðức Hồng Y Gerhard Mueller, người Ðức, cựu Tổng trưởng Bộ giáo lý đức tin. (Rei 4-5-2018)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page