Mừng kỷ niệm 19 năm

cung hiến Nhà thờ Chính tòa Hà Nội

 

Mừng kỷ niệm 19 năm cung hiến Nhà thờ Chính tòa Hà Nội.


Mừng kỷ niệm 19 năm cung hiến Nhà thờ Chính tòa Hà Nội, lúc 10h00 sáng ngày 01 tháng 5 năm 2018, Ðức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn chủ tế thánh lễ đại triều tại ngôi nhà thờ mẹ của Tổng Giáo phận Hà Nội.


Hà Nội (WTGPHN 2-05-2018) - Mừng kỷ niệm 19 năm cung hiến Nhà thờ Chính tòa Hà Nội, lúc 10h00 sáng ngày 01 tháng 5 năm 2018, Ðức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đã chủ tế thánh lễ đại triều tại ngôi nhà thờ mẹ của Tổng Giáo phận Hà Nội. Cùng đồng tế với ngài có Ðức cha Phụ tá Lôrensô Chu Văn Minh và quý Cha trong Giáo hạt Chính Tòa. Tham dự thánh lễ có quý thầy Phó tế, quý Tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân trong giáo xứ.

Trong lời mở đầu thánh lễ, Ðức Hồng Y Phêrô đã nói lên ý nghĩa của lễ cung hiến. Lễ cung hiến nhắc nhở người tín hữu rằng ngôi nhà thờ này đã được xức dầu để dâng cho Chúa cho nên tất cả mọi việc cử hành trong ngôi nhà thờ này đều là thánh thiện và hướng về Thiên Chúa. Gọi là nhà thờ Chính tòa vì nơi này có ngai tòa của vị Giám mục Giáo phận vì thế mỗi tín hữu phải cầu nguyện và hợp tác với Giám mục Giáo phận và các cộng sự viên của ngài. Cuối cùng là nhà thờ Mẹ của Tổng giáo phận nên mỗi giáo dân giáo xứ Chính toà, cần phải trở nên gương mẫu trong cử hành phụng vụ, trong đời sống đức tin sống động thể hiện qua sự hiệp nhất và yêu thương.

Trong bài giảng, Ðức Hồng Y Phêrô đã diễn giải ý nghĩa từ ba bài đọc Thánh Kinh, qua đó cho thấy ý nghĩa của việc cung hiến nhà thờ, phải thờ phượng Chúa Cha trong Thần Khí và sự thật như thế nào, và phải sống sao để xứng đáng là đền thờ của Thiên Chúa được xây trên đá tảng là Ðức Kitô.

Thánh lễ đã diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, biểu lộ niềm tin sống động và lòng mến thiết tha của cộng đoàn tham dự.

 

Nguồn: Tổng Giáo Phận Hà Nội

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page