Ðức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm

linh mục Giuse Nguyễn Ðức Cường

làm Tân Giám mục Chính toà giáo phận Thanh Hoá

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm linh mục Giuse Nguyễn Ðức Cường làm Tân Giám mục Chính toà giáo phận Thanh Hoá.


Ðức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm linh mục Giuse Nguyễn Ðức Cường làm Tân Giám mục Chính toà giáo phận Thanh Hoá.


Roma (WHÐ 25-04-2018) - Lúc 12g00 ngày thứ Tư 25 tháng 04 năm 2018 tại Roma, tức 17g00 cùng ngày tại Việt Nam, Phòng Báo chí Toà Thánh công bố: Ðức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm linh mục Giuse Nguyễn Ðức Cường, linh mục giáo phận Ðà Lạt, hiện là Phó Giám đốc Chủng viện Minh Hoà Ðà Lạt, làm Giám mục Chính toà giáo phận Thanh Hoá. (Nguồn: http://press.vatican.va)

Hoà chung niềm vui với giáo phận Thanh Hoá, ngay sau khi Toà thánh công bố tin vui này, Ðức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã chia sẻ: "Trong tư cách Giám quản Tông toà và Giám mục tiền nhiệm, tôi hiệp ý với đại gia đình giáo phận Thanh Hoá để tạ ơn Thiên Chúa vẫn luôn yêu thương an bài cho đoàn chiên của Ngài có mục tử chăm sóc. Trong tâm tình đó, tôi rất an tâm chuyển giao giáo phận cho Ðức giám mục tân cử Giuse Nguyễn Ðức Cường. Tôi hiệp ý với mọi người để xin Chúa chúc lành người Chúa đã chọn".

Giáo phận Thanh Hoá trống toà từ ngày 29 tháng 10 năm 2016, khi giám mục giáo phận là Ðức cha Giuse Nguyễn Chí Linh được Ðức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế - kiêm Giám quản giáo phận Thanh Hoá.

* * *

Tiểu sử Ðức Tân giám mục Giuse Nguyễn Ðức Cường:

Sinh ngày 14 tháng 10 năm 1953 tại xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá, là người con thứ hai trong một gia đình có 10 anh chị em gồm 5 gái, 5 trai.

1964 - 1972: Học tại Tiểu chủng viện Thánh Simon Hoà Ðà Lạt

1972 - 1975: Học tại Ðại chủng viện Thánh Philiphê Minh Ðà Lạt và Ðại học Công giáo Ðà Lạt

1975 - 1986: Thực tập mục vụ tại giáo xứ Thánh Tâm, Bảo Lộc

1986 - 1992: Học tại Ðại chủng viện Thánh Giuse, Sài Gòn

27/6/1992: Ðược Ðức Tổng Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Bình truyền chức linh mục tại Ðại chủng viện Thánh Giuse, Sài Gòn

1992 - 2001: Phó xứ Tân Thanh, giáo hạt Bảo Lộc, giáo phận Ðà Lạt

2001 - 2005: Phó xứ Tân Bùi, giáo hạt Bảo Lộc, giáo phận Ðà Lạt

2005 - 2014: Quản xứ Tân Bùi, giáo hạt Bảo Lộc, giáo phận Ðà Lạt

2014 - 2017: Quản xứ Madaguôi kiêm Quản Hạt giáo hạt Madaguôi, giáo phận Ðà Lạt

2002 - 2017: Trưởng Ban Giáo lý Ðức tin giáo phận Ðà Lạt

2005 - 2017: Phó Trưởng Ban Giáo lý Giáo tỉnh Sài Gòn

Từ 2009: Thành viên Uỷ ban Giáo lý Ðức tin thuộc Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam

2014 - 2017: Trưởng Ban Giáo lý Giáo tỉnh Sài Gòn; Phó Ban Giáo lý toàn quốc

2010 - 2017: Thẩm phán Toà án Hôn phối giáo phận Ðà Lạt

Thành viên Hội đồng Linh mục (từ 2010)

Thành viên Ban Tư vấn giáo phận Ðà Lạt (từ 2014)

2012 - 2013: Tu nghiệp tại Học viện Mục vụ Ðông Á Manila, Philippines

2017: Phó Giám đốc Chủng viện Minh Hoà, giáo phận Ðà Lạt.

 

WHÐ

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page