Ý cầu nguyện của Ðức Thánh Cha

trong Tháng Tư năm 2018:

Cầu nguyện cho giới hữu trách về nền kinh tế

 

Ý cầu nguyện của Ðức Thánh Cha trong Tháng Tư năm 2018: Cầu nguyện cho giới hữu trách về nền kinh tế.

Vatican (Vat. 6-04-2018) - Trong tháng tư năm 2018, Ðức Thánh Cha đặc biệt mời gọi cầu nguyện cho giới hữu trách về nền kinh tế, để người ta biết đặt trọng tâm vào con người chứ không chỉ vì lợi nhuận.

Ðức Thánh Cha Phanxicô nói:

Nền kinh tế đừng chỉ biết cố gắng tạo nên lợi nhuận bằng cách cắt giảm người lao động, và do đó tăng thêm những người bị loại trừ.

Nền kinh tế phải đi theo con đường của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, các nhà chính trị, các nhà tư tưởng, các nhà lãnh đạo trong xã hội biết đặt con người nơi ưu tiên hàng đầu, và làm mọi điều có thể để đảm bảo có các cơ hội việc làm xứng đáng.

Chúng ta hãy cùng nhau lên tiếng, để yêu cầu các nhà kinh tế biết can đảm từ chối nền kinh tế loại trừ con người, và biết cách mở ra những con đường mới.

 

Tứ Quyết, SJ

(Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page