Ðức hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn 80 tuổi

số Hồng y cử tri còn 115 vị

 

Ðức hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn 80 tuổi: số Hồng y cử tri còn 115 vị.

Hà Nội (WHÐ 01-04-2018) - Hôm ngày 01 tháng 04 năm 2018, Ðức hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, mừng sinh nhật 80 tuổi; có nghĩa là ngài không còn trong danh sách Hồng y cử tri để bầu giáo hoàng.

Quy định "các Hồng y đủ 80 tuổi trước ngày Toà Thánh trống toà sẽ không tham gia Mật tuyển viện bầu giáo hoàng" được ghi trong Tông hiến Romano Pontifici Eligendo do Ðức giáo hoàng Phaolô VI ban hành ngày 1 tháng 10 năm 1975.

Với sự kiện mới nhất này, hiện nay số hồng y trong Hồng y đoàn là 214 vị, trong đó có 115 Hồng y cử tri.

Vị hồng y cao tuổi nhất trong Hồng y đoàn hiện nay là Ðức hồng y José de Jesús Pimiento Rodriguez (99 tuổi), nguyên Tổng Giám mục Tổng giáo phận Manizales (Colombia).

Và hồng y trẻ nhất là Ðức hồng y Dieudonné Nzapalainga (51 tuổi), Tổng Giám mục Tổng giáo phận Bangui (Cộng hoà Trung Phi), Chủ tịch Hội đồng Giám mục Trung Phi.

* * *

Sơ lược tiểu sử Ðức hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn:

- Sinh tại Ðà Lạt ngày 01-04-1938

- Học tại Tiểu chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn từ ngày 26-10-1949

- Ðại chủng sinh khóa đầu tiên Giáo hoàng Học viện Piô X Ðà Lạt từ 1958 đến 1968

- Thụ phong Linh mục tại Ðà Lạt ngày 21-12-1967

- Giáo sư Tiểu chủng viện Ðà Lạt từ 1968 đến 1972

- Giám đốc Ðại chủng viện Minh Hòa Ðà Lạt từ 1972 đến 1975

- Cha xứ Giáo xứ Chính tòa Ðà Lạt từ ngày 01-04-1975

- Tổng Ðại diện giáo phận Ðà Lạt từ ngày 10-09-1975

- Ðược Ðức giáo hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Giám mục phó giáo phận Ðà Lạt ngày 19-10-1991

- Thụ phong Giám mục tại Ðà Lạt ngày 03-12-1991 với châm ngôn giám mục: "Người phải lớn lên" (Ga 3,30)

- Giám mục phó giáo phận Ðà Lạt từ 1991 đến 1994

- Giám mục chính toà giáo phận Ðà Lạt ngày 23-3-1994

- Ðược bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Phó Tổng Giáo phận Hà Nội ngày 22-4-2010.

- Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội ngày 13-05-2010

- Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam: 2007-2013.

Ðức hồng y Nguyễn Văn Nhơn được Ðức giáo hoàng Phanxicô đặt làm Hồng y trong Công nghị Hồng y ngày 14.02.2015 và chỉ định nhà thờ hiệu toà Thánh Tôma Tông đồ.

Trước đó, Giáo hội Việt Nam đã có 5 Hồng y, và 4 vị đã qua đời: Ðức hồng y Giuse Maria Trịnh Như Khuê, nguyên Tổng giám mục Hà Nội (Hồng y năm 1976, qua đời năm 1978); Ðức hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn, nguyên Tổng giám mục Hà Nội (Hồng y năm 1979, qua đời năm 1990); Ðức hồng y Phaolô Giuse Phạm Ðình Tụng, nguyên Tổng giám mục Hà Nội (Hồng y năm 1994, qua đời năm 2009) và Ðức hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, nguyên Chủ tịch Hội đồng Toà Thánh Công lý và Hoà bình (Hồng y năm 2001, qua đời năm 2002).

Ngoại trừ Ðức hồng y Trịnh Như Khuê do Ðức giáo hoàng Phaolô VI tuyển chọn, các vị còn lại đều nhận mũ hồng y từ tay Ðức giáo hoàng Gioan Phaolô II.

Ðức hồng y Trịnh Như Khuê đã tham dự hai Mật tuyển viện bầu giáo hoàng: vào tháng 8 năm 1978, bầu Ðức giáo hoàng Gioan Phaolô I; và tháng 10 năm 1978, bầu Ðức giáo hoàng Gioan Phaolô II.

Ðức hồng y Phạm Minh Mẫn cũng tham dự hai Mật tuyển viện bầu giáo hoàng: năm 2005, bầu Ðức giáo hoàng Bênêđictô XVI và năm 2013, bầu Ðức giáo hoàng Phanxicô.

 

WHÐ

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page