Truyền hình trực tiếp

và thuyết minh tiếng Việt,

Lễ Truyền Dầu và Lễ Phục Sinh

do Ðức Thánh Cha cử hành

 

Truyền hình trực tiếp và thuyết minh tiếng Việt, Lễ Truyền Dầu và Lễ Phục Sinh do Ðức Thánh Cha cử hành tại Vatican 2018.

Vatican (Vat. 24-03-2018) - Anh chị em thân mến!

1. Truyền hình trực tiếp Thánh Lễ Truyền Dầu, Thứ Năm Tuần Thánh lúc 14h25 ngày 29 tháng 03 năm 2018

Thứ năm ngày 29 tháng 03 năm 2018, Ðức Thánh Cha Phanxicô sẽ cử hành Thánh Lễ Truyền Dầu tại Ðền Thờ Thánh Phêrô.

Truyền Thông Vatican sẽ thực hiện việc truyền hình trực tiếp và thuyết minh Tiếng Việt sự kiện quan trọng này qua kênh Youtube: Vatican - Tiếng Việt. Giờ Thánh Lễ là: 14:25 (2h25 chiều) ngày 29 tháng 03 năm 2018 giờ Việt Nam.

Mời anh chị em cùng hiệp thông tham dự qua kênh Youtube theo đường link sau đây:

Truyền hình trực tiếp Thánh Lễ Truyền Dầu

2. Truyền hình trực tiếp Thánh Lễ Phục Sinh, Chúa Nhật lúc 14h55 ngày 01 tháng 04 năm 2018

Chúa Nhật ngày 01 tháng 04 năm 2018, Ðức Thánh Cha Phanxicô sẽ cử hành Thánh Lễ Phục Sinh tại Quảng trường Thánh Phêrô. Sau Thánh Lễ, Ðức Thánh Cha sẽ ban Phép lành Toàn xá cho thành Roma và toàn thế giới.

Truyền Thông Vatican sẽ thực hiện việc truyền hình trực tiếp và thuyết minh Tiếng Việt sự kiện quan trọng này qua kênh Youtube: Vatican - Tiếng Việt. Giờ Thánh Lễ là: 14:55 (2h55 chiều) ngày 01 tháng 04 năm 2018 giờ Việt Nam

Mời anh chị em cùng hiệp thông tham dự qua kênh Youtube theo đường link sau đây:

Truyền hình trực tiếp Thánh Lễ Phục Sinh

 

Ban Việt Ngữ - Truyền Thông Vatican

(Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page