Bộ trưởng Bộ truyền thông

của Tòa Thánh từ chức

 

Bộ trưởng Bộ truyền thông của Tòa Thánh từ chức.

Vatican (Vat. 21-03-2018) - Hôm 21 tháng 3 năm 2018, Bộ trưởng Bộ truyền thông của Tòa Thánh, Ðức Ông Dario Viganò, đã đệ đơn từ chức và được Ðức Thánh Cha Phanxicô chấp nhận.

Ðức Ông Viganò người Italia, sinh tại Brazil, năm nay 55 tuổi, tác giả của nhiều bài báo và sách về tương quan giữa điện ảnh và thế giới Công Giáo, và nguyên là giáo sư về truyền thông xã hội tại Ðại học Giáo Hoàng Laterano, và đại học tư về các nghiên cứu xã hội (LUISS) ở Roma. Năm 2013, Ðức Ông được Ðức Thánh Cha bổ làm Giám đốc trung tâm truyền hình Vatican. 2 năm sau đó, tháng 6 năm 2015, rong chương trình cải tổ giáo triều Roma, Ðức Ông Viganò được bổ làm Bộ trưởng Bộ truyền thông, bao gồm 9 cơ quan truyền thông của Tòa Thánh như Báo Quan sát viên Roma, Ðài Phát thanh Vatican, Trung Tâm truyền hình Vatican, Nhà in và nhà xuất bản Vatican, Văn Phòng Hình Ảnh, và Phòng báo chí Tòa Thánh, tổng cộng khoảng 700 người và trở thành cơ quan đông nhân viên nhất của Tòa Thánh (ví dụ Bộ giáo lý đức tin chỉ có 35 nhân viên).

Vụ từ chức của Ðức Ông Viganò theo sau những tranh luận và phê bình trong những ngày trước đó. Hôm 15 tháng 3 năm 2018, Ðức Ông Viganò giới thiệu bộ 11 cuốn sách nhỏ do các nhà thần học tên tuổi viết về "nền thần học của Ðức Thánh Cha Phanxicô". Trong buổi giới thiệu, Ðức ông có đọc lá thư của Ðức nguyên Giáo Hoàng Biển Ðức 16 phê bình những người cho rằng Ðức Thánh Cha Phanxicô chỉ là một người mục vụ thực dụng chứ không có nền thần học, và ngài cũng phê bình những người cho rằng ngài (ÐGH Biển Ðức) là nhà thần học nhưng thiếu mục vụ..

Khi trình bày lá thư đó, Ðức Ông Viganò giấu phần lá thư trong đó Ðức Biển Ðức 16 cho biết ngài không viết thư giới thiệu bộ sách 11 cuốn như Ðức Ông thỉnh cầu vì không có giờ, yếu sức, và có việc khác phải làm, và ngài cũng đặc biệt ngạc nhiên vì trong số 11 tác giả bộ sách đó có 2 giáo sư người Ðức, đặc biệt là giáo sư Huenemann, là người đã mạnh mẽ phê bình, chống đối huấn quyền của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô 2 và của chính ngài: giáo sư này đã ký tên vào tuyên ngôn các nhà thần học ở Koeln, và thành lập Hội thần học Âu Châu, chủ trương đòi Giáo Hội phải cởi mở về các vấn đề luân lý tính dục, truyền chức Linh Mục cho phụ nữ, công nhận hôn nhân đồng phái, truyền chức Linh Mục cho những người có gia đình, v.v...

Phản ứng của giới báo chí thật mạnh mẽ về những sự kiện này và và họ phê bình Ðức Ông Viganò tạo nên "Fake news", trái với tinh thần Sứ điệp của Ðức Thánh Cha Phanxicô nhân ngày thế giới truyền thông xã hội năm 2017.

Trong thư từ chức đệ lên Ðức Thánh Cha, Ðức Ông Viganò xin "rút lui" với lý do là để công trình cải tổ ngành truyền thông Vatican do Ðức Thánh Cha đề ra khỏi bị thương tổn vì những vụ trên đây.

Trong thư trả lời nhận đơn từ chức, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã cám ơn Ðức ông Viganò và bổ nhiệm ngài làm "assesssore" của Bộ truyền thông để phụ giúp vị Bộ trưởng mới.

Thông cáo của Văn phòng báo chí Tòa Thánh cho biết Ðức Thánh Cha bổ nhiệm Ðức Ông Lucio Ruiz, người Argentina, Tổng thư ký Bộ Truyền thông, tạm thời điều khiển Bộ này cho đến khi ngài bổ nhiệm vị Bộ trưởng mới.

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page