Một Lễ Phục sinh của sự sống

và sự tự do cho một Châu Phi giải hòa

 

Một Lễ Phục sinh của sự sống và sự tự do cho một Châu Phi giải hòa.

Kara (Agenzia Fides 20-03-2018) - Cha Donald Zagore, nhà thần học thuộc Hội Thừa sai Châu Phi nói với Hãng tin Fides: "Ðiều căn bản của Mầu nhiệm Phục sinh, là đó là sự vượt qua từ cõi chết đến sự sống. Chúng tôi đang sống ở một lục địa mà điều kiện sống được biết đến đó chỉ là sự khổ đau, nô lệ, khói khát. Ðã bao nhiêu lần chúng tôi mong muốn vùng đất này trở thành một nơi mà mọi người có thể hưởng được sự tự do, hòa bình. Chúng tôi thực sự đói khát sự sống"

Cha Donald Zagore tiếp tục: "Ngoài đặc tính lễ hội và chiều kích thời gian của phụng vụ, lễ Phục Sinh phải luôn luôn mang lại cho châu Phi một chiều kích tinh thần giúp suy nghĩ, hành động để đạt tới các giá trị đạo đức, khuyến khích Châu Phi phát triển. Việc thực hành những lễ nghi của lễ Phục sinh phải là một việc đạo đức thúc đẩy một cuộc sống tự do, trở thành nền tảng cuộc sống hàng ngày cho người châu Phi; nó phải trở thành một phần di sản văn hoá và xã hội của người châu Phi. Ðể thực hiện điều này, cần phải đào sâu thêm mầu nhiệm Vượt qua để khám phá ra những điểm mạnh, ân sủng và điều cần thiết mà Mầu nhiệm này mang lại".

Cha Donald kết luận: "Châu Phi cần phải tái khám phá kinh nghiệm thần linh về sự hòa giải. Chính Ðức Thánh Cha Bênêđíctô XVI cũng đã nhấn mạnh đến việc một Châu Phi với sứ mệnh hòa giải, công lý và hòa bình trong Tông huấn hậu thượng Hội Ðồng Giám Mục về Châu Phi. Sự hiến tế của Ðức Kitô, Ðấng đã giao hòa tất cả với máu của mình, không được xem nhẹ điều này như một ảo tưởng. Ðây là lý do tại sao sự hòa giải là một điều phải sống chứ không chỉ là một thách thức, một điều bắt buộc đối với Châu Phi. Lòng đạo đức khi cử hành Mầu nhiệm Phục sinh của Châu Phi sẽ chỉ có ý nghĩa khi một Châu Phi hòa giải với chính mình và với những vùng phụ cận" (20/3/2018 Agenzia Fides)

 

Ngọc Yến

(Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page