Các số thống kê chính thức

về 5 năm triều Giáo Hoàng Phanxicô

 

Các số thống kê chính thức về 5 năm triều Giáo Hoàng Phanxicô.

Roma (VietCatholic News 20-03-2018) - Theo tin Zenit ngày 20 tháng Ba năm 2018, Phòng Báo Chí Tòa Thánh vừa công bố các số thống kê về triều Giáo Hoàng Phanxicô sau 5 năm như sau:

 

Thông Ðiệp

Lumen fidei (Ánh Sáng Ðức Tin) (20 Tháng Sáu năm 2013)

Laudato si' (Ngợi Khen Chúa) (24 Tháng Năm năm 2015

 

Tông Huấn

Evangelii gaudium (Niềm Vui Tin Mừng) (24 Tháng Mười Một năm 2013)

Amoris laetitia (Niềm Vui Yêu Thương) (19 Tháng Ba năm 2016)

 

Sắc Chỉ

Misericordiae vultus (Khuôn Mặt Thương Xót) (11 Tháng Tư năm 2015)

 

Tự Sắc

3 trong năm 2013

2 trong năm 2014

4 trong năm 2015

9 trong năm 2016

4 trong năm 2017

1 trong năm 2018

 

Yết Kiến Chung

219 lần

 

Các Chủ Ðề Giáo Lý Thứ Tư

Tuyên Xưng Ðức Tin

Các Bí Tích

Các Ơn Chúa Thánh Thần

Giáo Hội

Gia Ðình

Lòng Thương Xót

Niềm Hy Vọng Kitô Giáo

Thánh Lễ

 

Kinh Truyền Tin/Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng

286 lần

 

Du Hành Quốc Tế

22 lần

Ðức Giáo Hoàng Phanxicô đã du hành tổng cộng 250,000 cây số, đến thăm: Ba Tây, Giócđăng, Palestine, Do Thái, Nam Hàn, Albania, Quốc Hội Âu Châu ở Strasbourg, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Sri Lanka, Phi Luật Tân, Bosnia và Herzegovina, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Cuba, Hiệp Chúng Quốc, Kenya, Uganda, Cộng Hòa Trung Phi, Mễ Tây Cơ, Hy Lạp, Armenia, Ba Lan, Georgia, Azerbaijan, Thụy Ðiển, Ai Cập, Bồ Ðào Nha, Colombia, Miến Ðiện, Bangladesh, Chile và Peru.

 

Du Hành Trong Nước Ý

18 lần

Viếng thăm mục vụ các giáo xứ Rôma: 16 lần

 

Thượng Hội Ðồng Giám Mục

Thượng Hội Ðồng Ðặc Biệt Lần Thứ 3 về Gia Ðình (5-19 Tháng Mười năm 2014)

Thượng Hội Ðồng Thường Lệ lần thứ 14 về Gia Ðình (4-25 Tháng Mười năm 2015)

Thương Hội Ðồng Thường Lệ lần thứ 15 về Giới Trẻ (3-18 Tháng Mười năm 2018)

Thượng Hội Ðồng Ðặc Biệt về Amazon (Tháng Mười năm 2019)

 

Các Năm Ðặc Biệt

Năm Ðời Sống Tận Hiến (29 Tháng Mười Một năm 2014 - 2 Tháng Hai năm 2016)

Năm Thánh Ðặc Biệt về Lòng Thương Xót (8 Tháng Mười Hai năm 2015 - 20 Tháng Mười Một năm 2016)

 

Các Tháng Ðặc Biệt

Tháng Ðặc Biệt Truyền Giáo (Tháng Mười năm 2019)

 

Ngày Thế Giới

Ngày Thế Giới Ăn Chay và Cầu Nguyện cho Hòa Bình I: Syria (7 Tháng Chín năm 2013)

24 Giờ cho Chúa Thứ Sáu Mùa Chay (khai mạc năm 2014)

Ngày Thế Giới cầu nguyện cho sáng thế: 1 Tháng Chín (khai mạc năm 2015)

Ngày Thế Giới Người Nghèo : Chúa Nhật 23 Mùa Thường Niên (khai mạc năm 2017)

Chúa Nhật Lời Chúa: Một Chúa Nhật trong Năm Phụng Vụ (khai mạc năm 2017)

Ngày Thế Giới Di Dân và Tị Nạn: Chúa Nhật Thứ Hai của Tháng Chín (khai mạc ngày 14 tháng 1 năm 2018)

Ngày Thế Giới cầu nguyện và ăn chay cho hòa bình II: Nam Sudan, Congo, và Syria (23 tháng Hai năm 2018)

 

Ngày Giới Trẻ Thế Giới

Ngày Thế Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 28 tại Rio de Janeiro: 23-28 Tháng Bẩy năm 2013

Ngày Thế Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 31 tại Krakow: 26-31 Tháng Bẩy năm 2016

Ngày Thế Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 34 tại Panama: 22-27 Tháng 1 năm  2019

 

Mật Nghị Bổ Nhiệm Hồng Y

Ðức Giáo Hoàng Phanxicô đã bổ nhiệm tổng cộng 61 Hồng Y. Trong số này, 49 vị có quyền bỏ phiếu và 12 không có quyền bỏ phiếu bầu giáo hoàng (1 trong các vị này sau đó đã qua đời)

19 Hồng Y ngày 22 Tháng Hai năm 2014

20 Hồng Y ngày 14 Tháng Hai năm 2015

17 Hồng Y ngày 19 Tháng Mười Một năm 2016

5 Hồng Y ngày 28 tháng Sáu năm 2017

 

Phong Thánh

Ðức Giáo Hoàng Phanxicô đã phong hiển thánh cho 880 vị, trong đó, 800 vị là các vị tử đạo ở Otranto

9 Nghi Lễ Phong Thánh tại Vatican

3 Nghi Lễ Phong Thánh ở bên ngoài: Hiệp Chúng Quốc, Sri Lanka, Bồ Ðào Nha

5 Vụ Phong Thánh Tương Ðẳng (canonizations equipollent)

 

Vũ Văn An

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page