Ðức Thánh Cha Phanxicô

tiếp một phái đoàn Ðạo giáo của Ðài Loan

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô tiếp một phái đoàn Ðạo giáo của Ðài Loan.

Roma (WHÐ 16-03-2018) - Thứ Tư 14 tháng 03 năm 2018, trước buổi tiếp kiến chung, Ðức giáo hoàng Phanxicô đã tiếp một phái đoàn Ðạo giáo (Lão giáo) của Bảo An Cung (Ðại long động Bảo An Cung) ở Ðài Bắc, Ðài Loan.

Thay mặt các thành viên trong phái đoàn, vị đứng đầu Bảo An Cung là ông Liệu Vũ Trị, đã phát biểu và giới thiệu với Ðức giáo hoàng Phanxicô bản Tuyên bố chung có chữ ký của ông và của Thư ký Hội đồng Toà thánh về Ðối thoại Liên tôn, Ðức giám mục Miguel Ayuso. Bản Tuyên bố chung là kết quả của Hội nghị "Cùng nhau tìm kiếm chân lý: Ðối thoại Kitô giáo - Ðạo giáo" tổ chức hồi giữa tháng Mười năm 2016 tại Bảo An Cung.

Bảy mục tiêu chung

Ông Vũ Trị nói rằng bản Tuyên bố chứng tỏ "quyết tâm của Bảo An Cung ở Ðài Bắc hợp tác với Toà thánh" để hoàn thành 7 mục tiêu được nêu ra trong bản Tuyên bố. Ông nói thêm rằng mục tiêu quan trọng nhất là mục tiêu cuối cùng, nhằm "thúc đẩy và bảo vệ các giá trị phổ quát, cụ thể là công lý, hoà bình, tình đoàn kết, tình huynh đệ, tự do và hài hoà tôn giáo".

Kết thúc bài phát biểu, ông Vũ Trị đã mời với Ðức giáo hoàng đến Ðài Loan "để thấy và hiểu Ðài Loan cũng như người dân Ðài Loan một cách trực tiếp".

Tất cả chúng ta đều đi tìm Tuyệt đối

Trong phần đáp từ, Ðức giáo hoàng Phanxicô cám ơn ông Liệu Vũ Trị đã mời ngài đến thăm Ðài Loan. Ðức giáo hoàng nói ngài rất vui vì cuộc đối thoại của họ với Hội đồng Toà thánh về Ðối thoại Liên tôn không chỉ là bàn về tư tưởng. "Ðó là một cuộc đối thoại mang tính nhân văn, giữa con người với nhau, giúp mọi người chúng ta phát triển, lớn lên như những con người, trên con đường tìm kiếm Tuyệt đối, tìm kiếm Thiên Chúa".

Ủng hộ công lý và xây dựng hòa bình thông qua đối thoại liên tôn

Ðược tổ chức hồi giữa tháng Mười năm 2016, theo sáng kiến của Hội đồng Toà Thánh về Ðối thoại Liên tôn, Hội đồng Giám mục Công giáo tại Ðài Loan và Bảo An Cung, Hội nghị liên tôn Kitô giáo - Ðạo giáo "Cùng nhau tìm kiếm chân lý" là cuộc gặp gỡ đầu tiên trong lịch sử giữa các Kitô hữu và tín đồ Ðạo giáo.

Một người phát ngôn của Hội đồng Toà Thánh về Ðối thoại Liên tôn đã mô tả Hội nghị này là cuộc đối thoại nhằm thiết lập mối tương quan bằng hữu và hợp tác vì các tham dự viên đã có thêm hiểu biết về tôn giáo của nhau. Vì thế, chuyến viếng thăm Vatican của một phái đoàn Ðạo giáo là rất quan trọng và "đánh dấu một cột mốc quan trọng trong mối tương quan này". Người phát ngôn cũng nói thêm rằng cả hai bên trong cuộc đối thoại đều hy vọng sẽ trở nên "những người cổ võ công lý và xây dựng hoà bình... Thông qua đối thoại và hợp tác liên tôn, chúng ta có thể giúp bảo vệ nhân phẩm và thúc đẩy thăng tiến gia đình nhân loại".

(Theo Vatican News)

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page